Категория:

Oxford 3000

Запиши произношенията на Oxford 3000

 • Произношение на fashionable fashionable [en]
 • Произношение на deserve deserve [en]
 • Произношение на historical historical [en]
 • Произношение на gram gram [en]
 • Произношение на code code [en]
 • Произношение на annoy annoy [en]
 • Произношение на fresh fresh [en]
 • Произношение на loud loud [en]
 • Произношение на anyone anyone [en]
 • Произношение на freeze freeze [en]
 • Произношение на advance advance [en]
 • Произношение на assistant assistant [en]
 • Произношение на automatically automatically [en]
 • Произношение на crowd crowd [en]
 • Произношение на infected infected [en]
 • Произношение на maintain maintain [en]
 • Произношение на credit credit [en]
 • Произношение на appointment appointment [en]
 • Произношение на former former [en]
 • Произношение на fiftieth fiftieth [en]
 • Произношение на craft craft [en]
 • Произношение на fortieth fortieth [en]
 • Произношение на emphasis emphasis [en]
 • Произношение на combination combination [en]
 • Произношение на disappointment disappointment [en]
 • Произношение на affair affair [en]
 • Произношение на arise arise [en]
 • Произношение на ambition ambition [en]
 • Произношение на deposit deposit [en]
 • Произношение на indicate indicate [en]
 • Произношение на cut up cut up [en]
 • Произношение на limited limited [en]
 • Произношение на arrange arrange [en]
 • Произношение на arms arms [en]
 • Произношение на holiday holiday [en]
 • Произношение на identify identify [en]
 • Произношение на evidence evidence [en]
 • Произношение на fee fee [en]
 • Произношение на function function [en]
 • Произношение на extensive extensive [en]
 • Произношение на academic academic [en]
 • Произношение на chain chain [en]
 • Произношение на capable capable [en]
 • Произношение на camping camping [en]
 • Произношение на bound bound [en]
 • Произношение на friendship friendship [en]
 • Произношение на cheque cheque [en]
 • Произношение на election election [en]
 • Произношение на collapse collapse [en]
 • Произношение на exaggerate exaggerate [en]
 • Произношение на easily easily [en]
 • Произношение на chemist chemist [en]
 • Произношение на collection collection [en]
 • Произношение на loan loan [en]
 • Произношение на apologize apologize [en]
 • Произношение на comedy comedy [en]
 • Произношение на curl curl [en]
 • Произношение на cancel cancel [en]
 • Произношение на dramatically dramatically [en]
 • Произношение на ingredient ingredient [en]
 • Произношение на entertainer entertainer [en]
 • Произношение на edge edge [en]
 • Произношение на employer employer [en]
 • Произношение на improve improve [en]
 • Произношение на cash cash [en]
 • Произношение на declare declare [en]
 • Произношение на manner manner [en]
 • Произношение на chemical chemical [en]
 • Произношение на introduction introduction [en]
 • Произношение на lump lump [en]
 • Произношение на gasoline gasoline [en]
 • Произношение на loudly loudly [en]
 • Произношение на credit card credit card [en]
 • Произношение на clearly clearly [en]
 • Произношение на enjoyable enjoyable [en]
 • Произношение на gap gap [en]
 • Произношение на efficiently efficiently [en]
 • Произношение на layer layer [en]
 • Произношение на attractive attractive [en]
 • Произношение на instead of instead of [en]
 • Произношение на incident incident [en]
 • Произношение на department department [en]
 • Произношение на fasten fasten [en]
 • Произношение на experienced experienced [en]
 • Произношение на divide divide [en]
 • Произношение на critical critical [en]
 • Произношение на calculation calculation [en]
 • Произношение на advertising advertising [en]
 • Произношение на approval approval [en]
 • Произношение на expose expose [en]
 • Произношение на blade blade [en]
 • Произношение на league league [en]
 • Произношение на column column [en]
 • Произношение на interrupt interrupt [en]
 • Произношение на maximum maximum [en]
 • Произношение на celebration celebration [en]
 • Произношение на inch inch [en]
 • Произношение на homework homework [en]
 • Произношение на distribute distribute [en]
 • Произношение на exhibit exhibit [en]