Категория:

Oxford 3000

Запиши произношенията на Oxford 3000

 • Произношение на crucial crucial [en]
 • Произношение на lip lip [en]
 • Произношение на ideal ideal [en]
 • Произношение на include include [en]
 • Произношение на chase chase [en]
 • Произношение на Arrest Arrest [en]
 • Произношение на cycling cycling [en]
 • Произношение на element element [en]
 • Произношение на decide decide [en]
 • Произношение на injury injury [en]
 • Произношение на electric electric [en]
 • Произношение на avoid avoid [en]
 • Произношение на frozen frozen [en]
 • Произношение на bandage bandage [en]
 • Произношение на apparently apparently [en]
 • Произношение на fact fact [en]
 • Произношение на beside beside [en]
 • Произношение на anywhere anywhere [en]
 • Произношение на diary diary [en]
 • Произношение на extremely extremely [en]
 • Произношение на document document [en]
 • Произношение на cheerful cheerful [en]
 • Произношение на criticism criticism [en]
 • Произношение на crash crash [en]
 • Произношение на expert expert [en]
 • Произношение на discuss discuss [en]
 • Произношение на danger danger [en]
 • Произношение на Gun Gun [en]
 • Произношение на channel channel [en]
 • Произношение на Bill Bill [en]
 • Произношение на division division [en]
 • Произношение на fence fence [en]
 • Произношение на click click [en]
 • Произношение на enormous enormous [en]
 • Произношение на agreement agreement [en]
 • Произношение на agency agency [en]
 • Произношение на Imagination Imagination [en]
 • Произношение на aloud aloud [en]
 • Произношение на assistant assistant [en]
 • Произношение на cycle cycle [en]
 • Произношение на interior interior [en]
 • Произношение на backwards backwards [en]
 • Произношение на gear gear [en]
 • Произношение на funeral funeral [en]
 • Произношение на impatient impatient [en]
 • Произношение на absence absence [en]
 • Произношение на establish establish [en]
 • Произношение на cancer cancer [en]
 • Произношение на hairdresser hairdresser [en]
 • Произношение на arrangement arrangement [en]
 • Произношение на ice ice [en]
 • Произношение на calculate calculate [en]
 • Произношение на distribution distribution [en]
 • Произношение на force force [en]
 • Произношение на army army [en]
 • Произношение на affect affect [en]
 • Произношение на fancy fancy [en]
 • Произношение на alarm alarm [en]
 • Произношение на cross cross [en]
 • Произношение на edge edge [en]
 • Произношение на efficient efficient [en]
 • Произношение на apologize apologize [en]
 • Произношение на admit admit [en]
 • Произношение на actual actual [en]
 • Произношение на departure departure [en]
 • Произношение на including including [en]
 • Произношение на medical medical [en]
 • Произношение на effective effective [en]
 • Произношение на characteristic characteristic [en]
 • Произношение на formula formula [en]
 • Произношение на holiday holiday [en]
 • Произношение на kill kill [en]
 • Произношение на angle angle [en]
 • Произношение на logic logic [en]
 • Произношение на advertise advertise [en]
 • Произношение на description description [en]
 • Произношение на initial initial [en]
 • Произношение на generation generation [de]
 • Произношение на dust dust [en]
 • Произношение на fifteen fifteen [en]
 • Произношение на explain explain [en]
 • Произношение на cost cost [en]
 • Произношение на justice justice [en]
 • Произношение на function function [en]
 • Произношение на female female [en]
 • Произношение на desperate desperate [en]
 • Произношение на appointment appointment [en]
 • Произношение на If If [en]
 • Произношение на emphasize emphasize [en]
 • Произношение на its its [en]
 • Произношение на bell bell [en]
 • Произношение на manage manage [en]
 • Произношение на market market [en]
 • Произношение на formal formal [en]
 • Произношение на irritated irritated [en]
 • Произношение на hell hell [en]
 • Произношение на badly badly [en]
 • Произношение на associated associated [en]
 • Произношение на acknowledge acknowledge [en]
 • Произношение на advance advance [en]