Категория:

Oxford 3000

Запиши произношенията на Oxford 3000

 • Произношение на always always [en]
 • Произношение на ancient ancient [en]
 • Произношение на culture culture [en]
 • Произношение на birthday birthday [en]
 • Произношение на carrot carrot [en]
 • Произношение на important important [en]
 • Произношение на could could [en]
 • Произношение на come come [en]
 • Произношение на airport airport [en]
 • Произношение на accident accident [en]
 • Произношение на matter matter [en]
 • Произношение на beach beach [en]
 • Произношение на ball ball [en]
 • Произношение на hospital hospital [en]
 • Произношение на cough cough [en]
 • Произношение на circle circle [en]
 • Произношение на Candy Candy [en]
 • Произношение на leg leg [en]
 • Произношение на ear ear [en]
 • Произношение на interview interview [en]
 • Произношение на artificial artificial [en]
 • Произношение на later later [en]
 • Произношение на July July [en]
 • Произношение на anxiety anxiety [en]
 • Произношение на June June [en]
 • Произношение на artist artist [en]
 • Произношение на head head [en]
 • Произношение на material material [en]
 • Произношение на measure measure [en]
 • Произношение на lake lake [en]
 • Произношение на four four [en]
 • Произношение на bitter bitter [en]
 • Произношение на garbage garbage [en]
 • Произношение на eye eye [en]
 • Произношение на look look [en]
 • Произношение на keyboard keyboard [en]
 • Произношение на challenge challenge [en]
 • Произношение на development development [en]
 • Произношение на geography geography [en]
 • Произношение на absolutely absolutely [en]
 • Произношение на favourite favourite [en]
 • Произношение на accept accept [en]
 • Произношение на free free [en]
 • Произношение на director director [en]
 • Произношение на fun fun [en]
 • Произношение на goodbye goodbye [en]
 • Произношение на clever clever [en]
 • Произношение на ambulance ambulance [en]
 • Произношение на global global [en]
 • Произношение на accent accent [en]
 • Произношение на certain certain [en]
 • Произношение на different different [en]
 • Произношение на hundred hundred [en]
 • Произношение на interpret interpret [en]
 • Произношение на fruit fruit [en]
 • Произношение на behind behind [en]
 • Произношение на evening evening [en]
 • Произношение на health health [en]
 • Произношение на disaster disaster [en]
 • Произношение на great great [en]
 • Произношение на guide guide [en]
 • Произношение на cupboard cupboard [en]
 • Произношение на extraordinary extraordinary [en]
 • Произношение на food food [en]
 • Произношение на direct direct [en]
 • Произношение на history history [en]
 • Произношение на eight eight [en]
 • Произношение на joke joke [en]
 • Произношение на fan fan [en]
 • Произношение на drink drink [en]
 • Произношение на example example [en]
 • Произношение на between between [en]
 • Произношение на another another [en]
 • Произношение на arm arm [de]
 • Произношение на cheese cheese [en]
 • Произношение на child child [en]
 • Произношение на down down [en]
 • Произношение на education education [en]
 • Произношение на hurt hurt [en]
 • Произношение на kitchen kitchen [en]
 • Произношение на everything everything [en]
 • Произношение на currently currently [en]
 • Произношение на March March [en]
 • Произношение на die die [en]
 • Произношение на across across [en]
 • Произношение на awful awful [en]
 • Произношение на big big [en]
 • Произношение на guess guess [en]
 • Произношение на earn earn [en]
 • Произношение на called called [en]
 • Произношение на front front [en]
 • Произношение на kind kind [en]
 • Произношение на government government [en]
 • Произношение на doctor doctor [en]
 • Произношение на judge judge [en]
 • Произношение на barrier barrier [en]
 • Произношение на baby baby [en]
 • Произношение на get get [en]
 • Произношение на journalist journalist [en]
 • Произношение на curtain curtain [en]