Категория:

Oxford 3000

Запиши произношенията на Oxford 3000

 • Произношение на letter letter [en]
 • Произношение на eleven eleven [en]
 • Произношение на major major [en]
 • Произношение на mark mark [en]
 • Произношение на cup cup [en]
 • Произношение на lovely lovely [en]
 • Произношение на error error [en]
 • Произношение на lemon lemon [en]
 • Произношение на dream dream [en]
 • Произношение на enjoy enjoy [en]
 • Произношение на face face [en]
 • Произношение на find find [en]
 • Произношение на five five [en]
 • Произношение на bird bird [en]
 • Произношение на him him [en]
 • Произношение на hammer hammer [en]
 • Произношение на biscuit biscuit [en]
 • Произношение на crush crush [en]
 • Произношение на door door [en]
 • Произношение на funny funny [en]
 • Произношение на green green [en]
 • Произношение на current current [en]
 • Произношение на ancient ancient [en]
 • Произношение на headache headache [en]
 • Произношение на always always [en]
 • Произношение на come come [en]
 • Произношение на magic magic [en]
 • Произношение на Candy Candy [en]
 • Произношение на culture culture [en]
 • Произношение на accident accident [en]
 • Произношение на cake cake [en]
 • Произношение на carrot carrot [en]
 • Произношение на artificial artificial [en]
 • Произношение на leg leg [en]
 • Произношение на birthday birthday [en]
 • Произношение на ball ball [en]
 • Произношение на matter matter [en]
 • Произношение на beach beach [en]
 • Произношение на law law [en]
 • Произношение на airport airport [en]
 • Произношение на could could [en]
 • Произношение на keyboard keyboard [en]
 • Произношение на material material [de]
 • Произношение на garbage garbage [en]
 • Произношение на early early [en]
 • Произношение на July July [en]
 • Произношение на hospital hospital [en]
 • Произношение на bitter bitter [en]
 • Произношение на challenge challenge [en]
 • Произношение на interview interview [en]
 • Произношение на free free [en]
 • Произношение на artist artist [en]
 • Произношение на global global [en]
 • Произношение на lake lake [en]
 • Произношение на fun fun [en]
 • Произношение на later later [en]
 • Произношение на interpret interpret [en]
 • Произношение на June June [en]
 • Произношение на four four [en]
 • Произношение на geography geography [en]
 • Произношение на important important [en]
 • Произношение на disaster disaster [en]
 • Произношение на joke joke [en]
 • Произношение на above above [en]
 • Произношение на hundred hundred [en]
 • Произношение на clever clever [en]
 • Произношение на look look [en]
 • Произношение на head head [en]
 • Произношение на measure measure [en]
 • Произношение на certainly certainly [en]
 • Произношение на accent accent [en]
 • Произношение на anxiety anxiety [en]
 • Произношение на fan fan [en]
 • Произношение на director director [en]
 • Произношение на development development [en]
 • Произношение на goodbye goodbye [en]
 • Произношение на barrier barrier [en]
 • Произношение на also also [en]
 • Произношение на food food [en]
 • Произношение на ambulance ambulance [en]
 • Произношение на different different [en]
 • Произношение на ear ear [en]
 • Произношение на evening evening [en]
 • Произношение на absolutely absolutely [en]
 • Произношение на cheese cheese [en]
 • Произношение на example example [en]
 • Произношение на environment environment [en]
 • Произношение на cough cough [en]
 • Произношение на eight eight [en]
 • Произношение на drink drink [en]
 • Произношение на earn earn [en]
 • Произношение на extraordinary extraordinary [en]
 • Произношение на between between [en]
 • Произношение на eye eye [en]
 • Произношение на down down [en]
 • Произношение на history history [en]
 • Произношение на front front [en]
 • Произношение на drop drop [en]
 • Произношение на hear hear [en]
 • Произношение на college college [en]