Категория:

ornithologie

Запиши произношенията на ornithologie

 • Произношение на Hop
  Hop [en]
 • Произношение на kwak
  kwak [nl]
 • Произношение на merel
  merel [nl]
 • Произношение на slechtvalk
  slechtvalk [nl]
 • Произношение на ooievaar
  ooievaar [nl]
 • Произношение на crave
  crave [en]
 • Произношение на ekster
  ekster [eo]
 • Произношение на rietzanger
  rietzanger [nl]
 • Произношение на krakeend
  krakeend [nl]
 • Произношение на putter
  putter [en]
 • Произношение на kievit
  kievit [nl]
 • Произношение на Zwarte kraai
  Zwarte kraai [nl]
 • Произношение на topper
  topper [en]
 • Произношение на rotgans
  rotgans [nl]
 • Произношение на snor
  snor [da]
 • Произношение на Grote lijster
  Grote lijster [nl]
 • Произношение на buizerd
  buizerd [nl]
 • Произношение на Grote karekiet
  Grote karekiet [nl]
 • Произношение на frater
  frater [la]
 • Произношение на torenvalk
  torenvalk [nl]
 • Произношение на nonnetje
  nonnetje [nl]
 • Произношение на Gierzwaluw
  Gierzwaluw [nl]
 • Произношение на vink
  vink [sv]
 • Произношение на mésange
  mésange [fr]
 • Произношение на Fluiter
  Fluiter [nl]
 • Произношение на Gele kwikstaart
  Gele kwikstaart [nl]
 • Произношение на pimpelmees
  pimpelmees [nl]
 • Произношение на Jan-van-Gent
  Jan-van-Gent [nl]
 • Произношение на geoorde fuut
  geoorde fuut [nl]
 • Произношение на Zwarte specht
  Zwarte specht [nl]
 • Произношение на paarse strandloper
  paarse strandloper [nl]
 • Произношение на raaf
  raaf [nl]
 • Произношение на alk
  alk [et]
 • Произношение на havik
  havik [nl]
 • Произношение на fuut
  fuut [vls]
 • Произношение на Zwarte Zee-eend
  Zwarte Zee-eend [nl]
 • Произношение на Harle
  Harle [fr]
 • Произношение на wilde eend
  wilde eend [nl]
 • Произношение на Temmincks strandloper
  Temmincks strandloper [nl]
 • Произношение на Indische gans
  Indische gans [nl]
 • Произношение на Sijs
  Sijs [nl]
 • Произношение на Gaai
  Gaai [nl]
 • Произношение на Notenkraker
  Notenkraker [nl]
 • Произношение на Kleine karekiet
  Kleine karekiet [nl]
 • Произношение на Grote burgemeester
  Grote burgemeester [nl]
 • Произношение на brilduiker
  brilduiker [nl]
 • Произношение на kwartelkoning
  kwartelkoning [nl]
 • Произношение на Noordse stormvogel
  Noordse stormvogel [nl]
 • Произношение на waterhoen
  waterhoen [nl]
 • Произношение на middelste zaagbek
  middelste zaagbek [nl]
 • Произношение на Grote kruisbek
  Grote kruisbek [nl]
 • Произношение на Kleine jager
  Kleine jager [nl]
 • Произношение на zomertaling
  zomertaling [nl]
 • Произношение на ralreiger
  ralreiger [nl]
 • Произношение на Kuifmees
  Kuifmees [nl]
 • Произношение на dodaars
  dodaars [nl]
 • Произношение на Rode patrijs
  Rode patrijs [nl]
 • Произношение на Geelgors
  Geelgors [nl]
 • Произношение на watersnip
  watersnip [nl]
 • Произношение на steenuil
  steenuil [nl]
 • Произношение на Mandarijneend
  Mandarijneend [nl]
 • Произношение на korhoen
  korhoen [nl]
 • Произношение на Ortolaan
  Ortolaan [nl]
 • Произношение на Grauwe vliegenvanger
  Grauwe vliegenvanger [nl]
 • Произношение на Grauwe gors
  Grauwe gors [nl]
 • Произношение на Grote stern
  Grote stern [nl]
 • Произношение на rousserolle
  rousserolle [fr]
 • Произношение на Grote Canadese gans
  Grote Canadese gans [nl]
 • Произношение на Staartmees
  Staartmees [nl]
 • Произношение на Velduil
  Velduil [nl]
 • Произношение на kleine plevier
  kleine plevier [nl]
 • Произношение на bosrietzanger
  bosrietzanger [nl]
 • Произношение на Rosse franjepoot
  Rosse franjepoot [nl]
 • Произношение на Wilde zwaan
  Wilde zwaan [nl]
 • Произношение на grote zilverreiger
  grote zilverreiger [nl]
 • Произношение на Middelste bonte specht
  Middelste bonte specht [nl]
 • Произношение на morinelplevier
  morinelplevier [nl]
 • Произношение на rode wouw
  rode wouw [nl]
 • Произношение на kuifaalscholver
  kuifaalscholver [nl]
 • Произношение на Waterpieper
  Waterpieper [nl]
 • Произношение на Koekoek
  Koekoek [nl]
 • Произношение на wielewaal
  wielewaal [nl]
 • Произношение на Boompieper
  Boompieper [nl]
 • Произношение на Boomleeuwerik
  Boomleeuwerik [nl]
 • Произношение на Kleine vliegenvanger
  Kleine vliegenvanger [nl]
 • Произношение на Papegaaiduiker
  Papegaaiduiker [nl]
 • Произношение на Middelste jager
  Middelste jager [nl]
 • Произношение на Zeekoet
  Zeekoet [nl]
 • Произношение на Zwartkop
  Zwartkop [nl]
 • Произношение на Vuurgoudhaan
  Vuurgoudhaan [nl]
 • Произношение на Roodmus
  Roodmus [nl]
 • Произношение на kerkuil
  kerkuil [nl]
 • Произношение на tafeleend
  tafeleend [nl]
 • Произношение на Sneeuwgors
  Sneeuwgors [nl]
 • Произношение на brandgans
  brandgans [nl]
 • Произношение на Graspieper
  Graspieper [nl]
 • Произношение на slobeend
  slobeend [nl]
 • Произношение на ijseend
  ijseend [nl]
 • Произношение на Braamsluiper
  Braamsluiper [nl]
 • Произношение на grutto
  grutto [nl]