Категория:

ornithologie

Запиши произношенията на ornithologie

 • Произношение на Hop Hop [en]
 • Произношение на kwak kwak [nl]
 • Произношение на merel merel [nl]
 • Произношение на slechtvalk slechtvalk [nl]
 • Произношение на ekster ekster [eo]
 • Произношение на ooievaar ooievaar [nl]
 • Произношение на rietzanger rietzanger [nl]
 • Произношение на krakeend krakeend [nl]
 • Произношение на crave crave [en]
 • Произношение на kievit kievit [nl]
 • Произношение на putter putter [en]
 • Произношение на Zwarte kraai Zwarte kraai [nl]
 • Произношение на rotgans rotgans [nl]
 • Произношение на snor snor [da]
 • Произношение на topper topper [en]
 • Произношение на Grote lijster Grote lijster [nl]
 • Произношение на buizerd buizerd [nl]
 • Произношение на Grote karekiet Grote karekiet [nl]
 • Произношение на nonnetje nonnetje [nl]
 • Произношение на torenvalk torenvalk [nl]
 • Произношение на Gierzwaluw Gierzwaluw [nl]
 • Произношение на vink vink [sv]
 • Произношение на frater frater [la]
 • Произношение на Fluiter Fluiter [nl]
 • Произношение на mésange mésange [fr]
 • Произношение на Gele kwikstaart Gele kwikstaart [nl]
 • Произношение на pimpelmees pimpelmees [nl]
 • Произношение на geoorde fuut geoorde fuut [nl]
 • Произношение на Zwarte specht Zwarte specht [nl]
 • Произношение на paarse strandloper paarse strandloper [nl]
 • Произношение на alk alk [et]
 • Произношение на Jan-van-Gent Jan-van-Gent [nl]
 • Произношение на raaf raaf [nl]
 • Произношение на fuut fuut [vls]
 • Произношение на havik havik [nl]
 • Произношение на Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend [nl]
 • Произношение на Harle Harle [fr]
 • Произношение на Temmincks strandloper Temmincks strandloper [nl]
 • Произношение на wilde eend wilde eend [nl]
 • Произношение на Gaai Gaai [nl]
 • Произношение на Indische gans Indische gans [nl]
 • Произношение на Kleine karekiet Kleine karekiet [nl]
 • Произношение на Notenkraker Notenkraker [nl]
 • Произношение на brilduiker brilduiker [nl]
 • Произношение на Sijs Sijs [nl]
 • Произношение на Grote burgemeester Grote burgemeester [nl]
 • Произношение на kwartelkoning kwartelkoning [nl]
 • Произношение на Noordse stormvogel Noordse stormvogel [nl]
 • Произношение на middelste zaagbek middelste zaagbek [nl]
 • Произношение на waterhoen waterhoen [nl]
 • Произношение на Grote kruisbek Grote kruisbek [nl]
 • Произношение на zomertaling zomertaling [nl]
 • Произношение на ralreiger ralreiger [nl]
 • Произношение на Kuifmees Kuifmees [nl]
 • Произношение на Kleine jager Kleine jager [nl]
 • Произношение на Geelgors Geelgors [nl]
 • Произношение на watersnip watersnip [nl]
 • Произношение на Rode patrijs Rode patrijs [nl]
 • Произношение на Mandarijneend Mandarijneend [nl]
 • Произношение на steenuil steenuil [nl]
 • Произношение на Ortolaan Ortolaan [nl]
 • Произношение на Grauwe vliegenvanger Grauwe vliegenvanger [nl]
 • Произношение на korhoen korhoen [nl]
 • Произношение на Grauwe gors Grauwe gors [nl]
 • Произношение на Grote stern Grote stern [nl]
 • Произношение на rousserolle rousserolle [fr]
 • Произношение на Staartmees Staartmees [nl]
 • Произношение на bosrietzanger bosrietzanger [nl]
 • Произношение на Grote Canadese gans Grote Canadese gans [nl]
 • Произношение на Velduil Velduil [nl]
 • Произношение на Rosse franjepoot Rosse franjepoot [nl]
 • Произношение на kleine plevier kleine plevier [nl]
 • Произношение на morinelplevier morinelplevier [nl]
 • Произношение на dodaars dodaars [nl]
 • Произношение на Middelste bonte specht Middelste bonte specht [nl]
 • Произношение на grote zilverreiger grote zilverreiger [nl]
 • Произношение на Wilde zwaan Wilde zwaan [nl]
 • Произношение на kuifaalscholver kuifaalscholver [nl]
 • Произношение на Waterpieper Waterpieper [nl]
 • Произношение на Boompieper Boompieper [nl]
 • Произношение на wielewaal wielewaal [nl]
 • Произношение на Boomleeuwerik Boomleeuwerik [nl]
 • Произношение на Kleine vliegenvanger Kleine vliegenvanger [nl]
 • Произношение на Papegaaiduiker Papegaaiduiker [nl]
 • Произношение на Zeekoet Zeekoet [nl]
 • Произношение на Vuurgoudhaan Vuurgoudhaan [nl]
 • Произношение на Middelste jager Middelste jager [nl]
 • Произношение на Roodmus Roodmus [nl]
 • Произношение на tafeleend tafeleend [nl]
 • Произношение на Zwartkop Zwartkop [nl]
 • Произношение на brandgans brandgans [nl]
 • Произношение на Graspieper Graspieper [nl]
 • Произношение на kerkuil kerkuil [nl]
 • Произношение на Sneeuwgors Sneeuwgors [nl]
 • Произношение на slobeend slobeend [nl]
 • Произношение на ijseend ijseend [nl]
 • Произношение на Braamsluiper Braamsluiper [nl]
 • Произношение на Veldleeuwerik Veldleeuwerik [nl]
 • Произношение на steltkluut steltkluut [nl]
 • Произношение на aasgier aasgier [nl]