Категория:

Ordinais

Запиши произношенията на Ordinais

 • Произношение на cuarto cuarto [es]
 • Произношение на décimo décimo [es]
 • Произношение на quinto quinto [es]
 • Произношение на sexto sexto [es]
 • Произношение на noveno noveno [es]
 • Произношение на undécimo undécimo [es]
 • Произношение на duodécimo duodécimo [es]
 • Произношение на centésimo centésimo [es]
 • Произношение на 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • Произношение на décimo primeiro décimo primeiro [pt]
 • Произношение на milésimo milésimo [es]
 • Произношение на terceiro terceiro [pt]
 • Произношение на sétimo sétimo [pt]
 • Произношение на oitavo oitavo [pt]
 • Произношение на millonésimo millonésimo [gl]
 • Произношение на décimo terceiro décimo terceiro [gl]
 • Произношение на décimo sétimo décimo sétimo [gl]
 • Произношение на sesaxésimo sesaxésimo [gl]
 • Произношение на vixésimo primeiro vixésimo primeiro [gl]
 • Произношение на décimo oitavo décimo oitavo [gl]
 • Произношение на quincuaxésimo quincuaxésimo [gl]
 • Произношение на trixésimo trixésimo [gl]
 • Произношение на décimo sexto décimo sexto [gl]
 • Произношение на cuadraxésimo cuadraxésimo [gl]
 • Произношение на vixésimo segundo vixésimo segundo [gl]
 • Произношение на décimo quinto décimo quinto [gl]
 • Произношение на octoxésimo octoxésimo [gl]
 • Произношение на décimo segundo décimo segundo [gl]
 • Произношение на nonaxésimo nonaxésimo [gl]
 • Произношение на septuaxésimo septuaxésimo [gl]
 • Произношение на vixésimo vixésimo [gl]
 • Произношение на décimo noveno décimo noveno [gl]