• Произношение на catorceava catorceava [gl]
 • Произношение на dezanoveavo dezanoveavo [gl]
 • Произношение на novena novena [es]
 • Произношение на oitava oitava [pt]
 • Произношение на sétima sétima [pt]
 • Произношение на quinta quinta [pt]
 • Произношение на terza terza [gl]
 • Произношение на cuarta cuarta [es]
 • Произношение на terzo terzo [it]
 • Произношение на medio medio [es]
 • Произношение на nónuplo nónuplo [gl]
 • Произношение на óctupla óctupla [gl]
 • Произношение на séxtuplo séxtuplo [es]
 • Произношение на cuádrupla cuádrupla [gl]
 • Произношение на céntupla céntupla [gl]
 • Произношение на óctuplo óctuplo [es]
 • Произношение на cuádruplo cuádruplo [es]
 • Произношение на décupla décupla [gl]
 • Произношение на céntuplo céntuplo [es]
 • Произношение на séptupla séptupla [gl]
 • Произношение на duascentas veces duascentas veces [gl]
 • Произношение на décuplo décuplo [gl]
 • Произношение на séptuplo séptuplo [gl]
 • Произношение на quíntupla quíntupla [gl]
 • Произношение на quíntuplo quíntuplo [pt]
 • Произношение на nónupla nónupla [gl]
 • Произношение на séxtupla séxtupla [gl]
 • Произношение на dobre dobre [pl]
 • Произношение на duplo duplo [pt]
 • Произношение на triplo triplo [pt]