Категория:

nouns in French

Запиши произношенията на nouns in French

 • Произношение на agression agression [fr]
 • Произношение на Un trublion Un trublion [fr]
 • Произношение на le hangar le hangar [fr]
 • Произношение на étage étage [fr]
 • Произношение на ancêtres ancêtres [fr]
 • Произношение на L'enveloppe L'enveloppe [fr]
 • Произношение на volupté volupté [fr]
 • Произношение на contrainte contrainte [fr]
 • Произношение на toite toite [fr]
 • Произношение на roupillon roupillon [fr]
 • Произношение на haricot à œil noir haricot à œil noir [fr]
 • Произношение на monolithe monolithe [fr]
 • Произношение на une glace une glace [fr]
 • Произношение на substantif substantif [fr]
 • Произношение на des bœufs des bœufs [fr]
 • Произношение на bleues bleues [fr]
 • Произношение на gril gril [nl]
 • Произношение на La sauce La sauce [fr]
 • Произношение на la cave la cave [fr]
 • Произношение на un cheval un cheval [fr]
 • Произношение на chou fleur chou fleur [fr]
 • Произношение на ténacité ténacité [fr]
 • Произношение на coffre coffre [fr]
 • Произношение на agressivité agressivité [fr]
 • Произношение на charcuteries charcuteries [fr]
 • Произношение на étoffe étoffe [fr]
 • Произношение на abbatial abbatial [fr]
 • Произношение на babeurre babeurre [fr]
 • Произношение на alternateur alternateur [fr]
 • Произношение на Poirie Poirie [fr]
 • Произношение на alpiniste alpiniste [fr]
 • Произношение на du bœuf du bœuf [fr]
 • Произношение на les canneberges les canneberges [fr]
 • Произношение на persillade persillade [fr]
 • Произношение на chemisiers chemisiers [fr]
 • Произношение на algorithme algorithme [fr]
 • Произношение на brocolis brocolis [fr]
 • Произношение на youyou youyou [fr]
 • Произношение на les châteaux les châteaux [fr]
 • Произношение на le cœur le cœur [fr]
 • Произношение на le chou le chou [fr]
 • Произношение на un campus un campus [fr]
 • Произношение на la pancarte la pancarte [fr]
 • Произношение на moisissure moisissure [fr]
 • Произношение на la soucoupe la soucoupe [fr]
 • Произношение на muraille muraille [fr]
 • Произношение на thés dansants thés dansants [fr]
 • Произношение на un banquet un banquet [fr]
 • Произношение на annonceuse annonceuse [fr]
 • Произношение на chauffage chauffage [fr]
 • Произношение на supporteur supporteur [fr]
 • Произношение на grandmere grandmere [fr]
 • Произношение на glacée glacée [fr]
 • Произношение на saladier saladier [fr]
 • Произношение на une eau minérale une eau minérale [fr]
 • Произношение на avec un colocataire avec un colocataire [fr]
 • Произношение на alcoolique alcoolique [fr]
 • Произношение на un moule un moule [fr]
 • Произношение на arrêt de tram arrêt de tram [fr]
 • Произношение на autoportrait autoportrait [fr]
 • Произношение на Compte-rendu Compte-rendu [fr]
 • Произношение на un château un château [fr]
 • Произношение на séance séance [fr]
 • Произношение на le savon le savon [fr]
 • Произношение на Moulins Moulins [fr]
 • Произношение на laiterie laiterie [fr]
 • Произношение на porte-fenêtre porte-fenêtre [fr]
 • Произношение на annonceur annonceur [fr]
 • Произношение на un manteau un manteau [fr]
 • Произношение на le vinaigre le vinaigre [fr]
 • Произношение на hâbleur hâbleur [fr]
 • Произношение на ciné ciné [fr]
 • Произношение на inégalité inégalité [fr]
 • Произношение на devinette devinette [fr]
 • Произношение на forteresse forteresse [fr]
 • Произношение на des bottes des bottes [fr]
 • Произношение на planétarium planétarium [fr]
 • Произношение на chassé-croisé chassé-croisé [fr]
 • Произношение на le hallier le hallier [fr]
 • Произношение на un plumier un plumier [fr]
 • Произношение на fric fric [fr]
 • Произношение на vendangeur vendangeur [fr]
 • Произношение на porte-jarretelles porte-jarretelles [fr]
 • Произношение на déprime déprime [fr]
 • Произношение на répertoire répertoire [fr]
 • Произношение на un fast-food un fast-food [fr]
 • Произношение на étrenne étrenne [fr]
 • Произношение на le hameau le hameau [fr]
 • Произношение на Tapisserie Tapisserie [de]
 • Произношение на alpinistes alpinistes [fr]
 • Произношение на mangeoire mangeoire [fr]
 • Произношение на les plage les plage [fr]
 • Произношение на contre-accusation contre-accusation [fr]
 • Произношение на affrontement affrontement [fr]
 • Произношение на piano droit piano droit [fr]
 • Произношение на carburateur carburateur [fr]
 • Произношение на fourneaux fourneaux [fr]
 • Произношение на vouvoiement vouvoiement [fr]
 • Произношение на émeutier émeutier [fr]
 • Произношение на joyaux joyaux [fr]