Категория:

nouns in French

Запиши произношенията на nouns in French

 • Произношение на un désert un désert [fr]
 • Произношение на une comète une comète [fr]
 • Произношение на une pluie une pluie [fr]
 • Произношение на une planète une planète [fr]
 • Произношение на la pomme la pomme [fr]
 • Произношение на une étoile une étoile [fr]
 • Произношение на le feuilleton le feuilleton [fr]
 • Произношение на étage étage [fr]
 • Произношение на étagé étagé [fr]
 • Произношение на travailleurs travailleurs [fr]
 • Произношение на carte carte [fr]
 • Произношение на laiterie laiterie [fr]
 • Произношение на lait lait [fr]
 • Произношение на Jus de fruits Jus de fruits [fr]
 • Произношение на J'ai faim J'ai faim [fr]
 • Произношение на infection infection [en]
 • Произношение на bois bois [fr]
 • Произношение на altercation altercation [en]
 • Произношение на duvet duvet [fr]
 • Произношение на parking parking [fr]
 • Произношение на mairie mairie [fr]
 • Произношение на brouillard brouillard [fr]
 • Произношение на soutien-gorge soutien-gorge [fr]
 • Произношение на ouvrier ouvrier [fr]
 • Произношение на façon façon [fr]
 • Произношение на siècles siècles [fr]
 • Произношение на dur dur [fr]
 • Произношение на vache vache [fr]
 • Произношение на Reine Reine [fr]
 • Произношение на réservation réservation [fr]
 • Произношение на arrêt de tram arrêt de tram [fr]
 • Произношение на l'arrêt l'arrêt [fr]
 • Произношение на erreur erreur [fr]
 • Произношение на brosse à dents brosse à dents [fr]
 • Произношение на Lampe Lampe [de]
 • Произношение на feuilles feuilles [fr]
 • Произношение на voie voie [fr]
 • Произношение на les oreilles les oreilles [fr]
 • Произношение на des bottes des bottes [fr]
 • Произношение на un manteau un manteau [fr]
 • Произношение на moisissure moisissure [fr]
 • Произношение на vagin vagin [fr]
 • Произношение на porte-parole porte-parole [fr]
 • Произношение на porte-jarretelles porte-jarretelles [fr]
 • Произношение на porte-plume porte-plume [fr]
 • Произношение на porte-monnaie porte-monnaie [fr]
 • Произношение на porte cochère porte cochère [fr]
 • Произношение на porte-fenêtre porte-fenêtre [fr]
 • Произношение на le cœur le cœur [fr]
 • Произношение на grandmere grandmere [fr]
 • Произношение на fête fête [fr]
 • Произношение на boulanger boulanger [fr]
 • Произношение на Jus d'orange Jus d'orange [fr]
 • Произношение на chaussette chaussette [fr]
 • Произношение на Moulins Moulins [fr]
 • Произношение на plomb plomb [fr]
 • Произношение на les plage les plage [fr]
 • Произношение на les fleurs les fleurs [fr]
 • Произношение на les poids les poids [fr]
 • Произношение на les poux les poux [fr]
 • Произношение на les bulles les bulles [fr]
 • Произношение на Stylo Stylo [fr]
 • Произношение на Les crayons Les crayons [fr]
 • Произношение на fourneau fourneau [fr]
 • Произношение на Tapisserie Tapisserie [de]
 • Произношение на calanques calanques [fr]
 • Произношение на Jongleur Jongleur [fr]
 • Произношение на Savon Savon [fr]
 • Произношение на légume légume [fr]
 • Произношение на balai balai [fr]
 • Произношение на gout gout [en]
 • Произношение на jeu jeu [fr]
 • Произношение на creuset creuset [fr]
 • Произношение на Terrine Terrine [fr]
 • Произношение на comté comté [fr]
 • Произношение на chef chef [fr]
 • Произношение на marché marché [fr]
 • Произношение на gîte gîte [fr]
 • Произношение на nourriture nourriture [fr]
 • Произношение на chèvre chèvre [fr]
 • Произношение на prison prison [en]
 • Произношение на rire rire [fr]
 • Произношение на salope salope [fr]
 • Произношение на chienne chienne [fr]
 • Произношение на avion avion [fr]
 • Произношение на côté côté [fr]
 • Произношение на annonceuse annonceuse [fr]
 • Произношение на annonceur annonceur [fr]
 • Произношение на télévision télévision [fr]
 • Произношение на pièce pièce [fr]
 • Произношение на immeuble immeuble [fr]
 • Произношение на des frites des frites [fr]
 • Произношение на une eau minérale une eau minérale [fr]
 • Произношение на boisson boisson [fr]
 • Произношение на un thé au citron un thé au citron [fr]
 • Произношение на un sandwich au jambon un sandwich au jambon [fr]
 • Произношение на un jus de fruit un jus de fruit [fr]
 • Произношение на un garçon un garçon [fr]
 • Произношение на l'argent l'argent [fr]
 • Произношение на ma femme ma femme [fr]