Категория:

noun pl.

Запиши произношенията на noun pl.

 • Произношение на appendices appendices [en]
 • Произношение на layers layers [en]
 • Произношение на continua continua [it]
 • Произношение на catalogues catalogues [en]
 • Произношение на owls owls [en]
 • Произношение на extrema extrema [en]
 • Произношение на crumbs crumbs [en]
 • Произношение на sons of bitches sons of bitches [en]
 • Произношение на remains remains [en]
 • Произношение на loci loci [la]
 • Произношение на tactics tactics [en]
 • Произношение на smartphones smartphones [en]
 • Произношение на problems problems [en]
 • Произношение на qualifications qualifications [en]
 • Произношение на slips slips [en]
 • Произношение на attacks attacks [en]
 • Произношение на televisions televisions [en]
 • Произношение на indices indices [en]
 • Произношение на jokes jokes [en]
 • Произношение на accusations accusations [fr]
 • Произношение на relations relations [en]
 • Произношение на idiots idiots [en]
 • Произношение на popsicles popsicles [en]
 • Произношение на bags bags [en]
 • Произношение на commands commands [en]
 • Произношение на tempos tempos [pt]
 • Произношение на spoons spoons [en]
 • Произношение на magnolias magnolias [en]
 • Произношение на cinders cinders [en]
 • Произношение на silhouettes silhouettes [en]
 • Произношение на villagers villagers [en]
 • Произношение на remailers remailers [en]
 • Произношение на horcruxes horcruxes [en]
 • Произношение на researchers researchers [en]
 • Произношение на petechiae petechiae [en]
 • Произношение на sizes sizes [en]
 • Произношение на landing lights landing lights [en]
 • Произношение на copolymers copolymers [en]
 • Произношение на cufflinks cufflinks [en]
 • Произношение на citizens citizens [en]
 • Произношение на percents percents [en]
 • Произношение на managers managers [en]
 • Произношение на buoi buoi [it]
 • Произношение на sanctions sanctions [en]
 • Произношение на seventies seventies [en]
 • Произношение на deformities deformities [en]
 • Произношение на schemata schemata [en]
 • Произношение на Cartographers Cartographers [en]
 • Произношение на machinations machinations [en]
 • Произношение на fatalities fatalities [en]
 • Произношение на financials financials [en]
 • Произношение на interdependencies interdependencies [en]
 • Произношение на biases biases [en]
 • Произношение на archaea archaea [en]
 • Произношение на platelets platelets [en]
 • Произношение на batsmen batsmen [en]
 • Произношение на co-ordinates (noun) co-ordinates (noun) [en]
 • Произношение на curves curves [en]
 • Произношение на stilettos stilettos [en]
 • Произношение на governments governments [en]
 • Произношение на minima minima [it]
 • Произношение на sour grapes sour grapes [en]
 • Произношение на landscapes landscapes [en]
 • Произношение на reaches reaches [en]
 • Произношение на legislatures legislatures [en]
 • Произношение на points points [en]
 • Произношение на sands sands [en]
 • Произношение на prokaryotes prokaryotes [en]
 • Произношение на levers levers [en]
 • Произношение на maxims maxims [en]
 • Произношение на blanks blanks [en]
 • Произношение на tentacles tentacles [en]
 • Произношение на Spaniards Spaniards [en]
 • Произношение на octopodes octopodes [en]
 • Произношение на mеn mеn [en]
 • Произношение на rollerskates rollerskates [en]
 • Произношение на rains rains [en]
 • Произношение на survivors survivors [en]
 • Произношение на Tiers Tiers [fr]
 • Произношение на proposals proposals [en]
 • Произношение на alumnae alumnae [en]
 • Произношение на fine arts fine arts [en]
 • Произношение на grosses grosses [en]
 • Произношение на savings savings [en]
 • Произношение на rises rises [en]
 • Произношение на minorities minorities [en]
 • Произношение на trades trades [en]
 • Произношение на cuts cuts [en]
 • Произношение на benefits benefits [en]
 • Произношение на hoi polloi hoi polloi [en]
 • Произношение на eukaryotes eukaryotes [en]
 • Произношение на plans plans [en]
 • Произношение на autocracies autocracies [en]
 • Произношение на documentaries documentaries [en]
 • Произношение на skiers skiers [en]
 • Произношение на contretemps contretemps [fr]
 • Произношение на does (plural noun) does (plural noun) [en]
 • Произношение на catechins catechins [en]
 • Произношение на islands islands [en]
 • Произношение на buffalo wings buffalo wings [en]