Категория:

nominative case

Запиши произношенията на nominative case