Категория:

nimisõnaq

Запиши произношенията на nimisõnaq

 • Произношение на neläpäiv neläpäiv [vro]
 • Произношение на inemine inemine [vro]
 • Произношение на imä imä [vro]
 • Произношение на Kiil Kiil [et]
 • Произношение на esä esä [vro]
 • Произношение на külä külä [vro]
 • Произношение на tetäqtahtminõ tetäqtahtminõ [vro]
 • Произношение на aabits aabits [et]
 • Произношение на upin upin [vro]
 • Произношение на pudsunudsija pudsunudsija [vro]
 • Произношение на elläi elläi [vro]
 • Произношение на pühäpäiv pühäpäiv [vro]
 • Произношение на abd-raamat abd-raamat [vro]
 • Произношение на ellävhõpõ ellävhõpõ [vro]
 • Произношение на mõtõq mõtõq [vro]
 • Произношение на hapasnik hapasnik [vro]
 • Произношение на iispäiv iispäiv [vro]
 • Произношение на lainõq lainõq [vro]
 • Произношение на tõõsõpäiv tõõsõpäiv [vro]
 • Произношение на puulpäiv puulpäiv [vro]
 • Произношение на miis miis [vro]
 • Произношение на oluq oluq [vro]
 • Произношение на kõiv kõiv [vro]
 • Произношение на riidi riidi [vro]
 • Произношение на naanõ naanõ [vro]
 • Произношение на aavits aavits [vro]
 • Произношение на tütrik tütrik [vro]
 • Произношение на tunnõq tunnõq [vro]
 • Произношение на poiskõnõ poiskõnõ [vro]
 • Произношение на kevväi kevväi [vro]
 • Произношение на piniq piniq [vro]
 • Произношение на mäntli mäntli [vro]
 • Произношение на süäüü süäüü [vro]