Категория:

nỗ lực chân chính

Запиши произношенията на nỗ lực chân chính