Категория:

linguistics

Запиши произношенията на linguistics

 • Произношение на Illativ Illativ [de]
 • Произношение на Genetivflexiv Genetivflexiv [de]
 • Произношение на lukkelyd lukkelyd [da]
 • Произношение на anagrammatisieren anagrammatisieren [de]
 • Произношение на Gemeinschaftskasus Gemeinschaftskasus [de]
 • Произношение на Mandäistik Mandäistik [de]
 • Произношение на Eteokyprisch Eteokyprisch [de]
 • Произношение на poecilonym poecilonym [en]
 • Произношение на cheshirisation cheshirisation [en]
 • Произношение на subessive subessive [en]
 • Произношение на Spezialkorpora Spezialkorpora [de]
 • Произношение на варваризмы варваризмы [ru]
 • Произношение на 内容形態素 内容形態素 [ja]
 • Произношение на monophthong monophthong [en]
 • Произношение на adversativ adversativ [de]
 • Произношение на etümoloogia etümoloogia [et]
 • Произношение на Junktion Junktion [de]
 • Произношение на mid-centralized mid-centralized [en]
 • Произношение на Реюньон Реюньон [tt]
 • Произношение на Illokutionsambiguität Illokutionsambiguität [de]
 • Произношение на frazeologio frazeologio [eo]
 • Произношение на décomposition décomposition [fr]
 • Произношение на interelative interelative [en]
 • Произношение на phraseme phraseme [en]
 • Произношение на agglutinatively agglutinatively [en]
 • Произношение на affrikat affrikat [da]
 • Произношение на Ambiguität Ambiguität [de]
 • Произношение на glottalization glottalization [en]
 • Произношение на atonic atonic [en]
 • Произношение на Pharyngalisation Pharyngalisation [de]
 • Произношение на Lexemkombination Lexemkombination [de]
 • Произношение на velarized velarized [en]
 • Произношение на Referenzidentität Referenzidentität [de]
 • Произношение на ditransitive ditransitive [en]
 • Произношение на Papierkorpus Papierkorpus [de]
 • Произношение на Temporalpronomina Temporalpronomina [de]
 • Произношение на protasis protasis [de]
 • Произношение на 間投助詞 間投助詞 [ja]
 • Произношение на lokution lokution [de]
 • Произношение на dilalia dilalia [it]
 • Произношение на inessive inessive [en]
 • Произношение на Objektfall Objektfall [de]
 • Произношение на cheshirization cheshirization [en]
 • Произношение на wyraz wyraz [pl]
 • Произношение на Syntaktik Syntaktik [de]
 • Произношение на Äquativ Äquativ [de]
 • Произношение на Iranistik Iranistik [de]
 • Произношение на Korpussprache Korpussprache [de]
 • Произношение на Douglas Biber Douglas Biber [en]
 • Произношение на Phonem Phonem [de]
 • Произношение на Bantuist Bantuist [en]
 • Произношение на 词素 词素 [zh]
 • Произношение на Objektkasus Objektkasus [de]
 • Произношение на coverb coverb [en]
 • Произношение на cliticization cliticization [en]
 • Произношение на Serbokroatische Serbokroatische [de]
 • Произношение на causativization causativization [en]
 • Произношение на Logogramm Logogramm [de]
 • Произношение на Abbildtheorie Abbildtheorie [de]
 • Произношение на Textkonstituenten Textkonstituenten [de]
 • Произношение на omofonia omofonia [it]
 • Произношение на privative privative [en]
 • Произношение на Gelenkschreibung Gelenkschreibung [de]
 • Произношение на deissi deissi [it]
 • Произношение на Parallelkorpus Parallelkorpus [de]
 • Произношение на translative translative [en]
 • Произношение на Vokalquantität Vokalquantität [de]
 • Произношение на vokoid vokoid [da]
 • Произношение на kohärenzorientiert kohärenzorientiert [de]
 • Произношение на Falkenmotiv Falkenmotiv [de]
 • Произношение на Suppletiv Suppletiv [de]
 • Произношение на Korpora Korpora [de]
 • Произношение на nunazione nunazione [it]
 • Произношение на âm môi-vòm vềm âm môi-vòm vềm [vi]
 • Произношение на Wesfall Wesfall [de]
 • Произношение на interessive interessive [en]
 • Произношение на πρόσθημα πρόσθημα [el]
 • Произношение на StuTS StuTS [de]
 • Произношение на Rhotazismus Rhotazismus [de]
 • Произношение на coarticulated coarticulated [en]
 • Произношение на affigieren affigieren [de]
 • Произношение на back-off back-off [en]
 • Произношение на Inferenzziehung Inferenzziehung [de]
 • Произношение на antepenult antepenult [en]
 • Произношение на Fregean Fregean [en]
 • Произношение на Altaisch Altaisch [de]
 • Произношение на pharyngealization pharyngealization [en]
 • Произношение на Anredeform Anredeform [de]
 • Произношение на vortaro vortaro [eo]
 • Произношение на freqüentatiu freqüentatiu [ca]
 • Произношение на Adverbialis Adverbialis [de]
 • Произношение на Movierungssuffix Movierungssuffix [de]
 • Произношение на Textkonnektor Textkonnektor [de]
 • Произношение на bedeutungserfüllt bedeutungserfüllt [de]
 • Произношение на akzentuieren akzentuieren [de]
 • Произношение на Vokalisation Vokalisation [de]
 • Произношение на Archiphonem Archiphonem [de]
 • Произношение на Fokusprojektionsregel Fokusprojektionsregel [de]
 • Произношение на Samoyedic Samoyedic [en]
 • Произношение на モーラ モーラ [ja]