Категория:

linguistica

Запиши произношенията на linguistica

 • Произношение на idioma
  idioma [es]
 • Произношение на gestalt
  gestalt [en]
 • Произношение на lingua
  lingua [it]
 • Произношение на metonimia
  metonimia [it]
 • Произношение на phylum
  phylum [en]
 • Произношение на significante
  significante [es]
 • Произношение на ironia
  ironia [it]
 • Произношение на coloquio
  coloquio [es]
 • Произношение на contoide
  contoide [it]
 • Произношение на linguista
  linguista [pt]
 • Произношение на nomen
  nomen [de]
 • Произношение на metafora
  metafora [it]
 • Произношение на etymologia
  etymologia [pl]
 • Произношение на allofono
  allofono [it]
 • Произношение на allegoria
  allegoria [it]
 • Произношение на modus
  modus [sv]
 • Произношение на vocoide
  vocoide [pt]
 • Произношение на agramatical
  agramatical [pt]
 • Произношение на Verbum
  Verbum [da]
 • Произношение на toponimia
  toponimia [es]
 • Произношение на linguistica
  linguistica [la]
 • Произношение на polisemia
  polisemia [es]
 • Произношение на conversazione
  conversazione [it]
 • Произношение на fono
  fono [it]
 • Произношение на semiologia
  semiologia [it]
 • Произношение на cotesto
  cotesto [it]
 • Произношение на saussuriano
  saussuriano [pt]
 • Произношение на mentalismo
  mentalismo [es]
 • Произношение на diacronia
  diacronia [it]
 • Произношение на atonia
  atonia [it]
 • Произношение на Guijuelo
  Guijuelo [es]
 • Произношение на aferesi
  aferesi [it]
 • Произношение на iponimo
  iponimo [it]
 • Произношение на Chomsky
  Chomsky [it]
 • Произношение на funzione
  funzione [it]
 • Произношение на dieresi
  dieresi [it]
 • Произношение на bilinguismo
  bilinguismo [it]
 • Произношение на comunicazione
  comunicazione [it]
 • Произношение на omofono
  omofono [it]
 • Произношение на desonorizzazione
  desonorizzazione [it]
 • Произношение на semiotica
  semiotica [it]
 • Произношение на rapporto significante-significato
  rapporto significante-significato [it]
 • Произношение на dialettica
  dialettica [it]
 • Произношение на psicolinguistica
  psicolinguistica [it]
 • Произношение на circonfisso
  circonfisso [it]
 • Произношение на idiotismo
  idiotismo [es]
 • Произношение на elativo
  elativo [pt]
 • Произношение на filologo
  filologo [it]
 • Произношение на lessicografo
  lessicografo [it]
 • Произношение на performativo
  performativo [it]
 • Произношение на hapax legomenon
  hapax legomenon [en]
 • Произношение на tabuato
  tabuato [it]
 • Произношение на vocale paragogica
  vocale paragogica [it]
 • Произношение на digramma
  digramma [it]
 • Произношение на idiomatismo
  idiomatismo [it]
 • Произношение на clitico
  clitico [it]
 • Произношение на approssimante
  approssimante [it]
 • Произношение на assordimento
  assordimento [it]
 • Произношение на americanismo
  americanismo [es]
 • Произношение на argomentazione
  argomentazione [it]
 • Произношение на bisiaco
  bisiaco [it]
 • Произношение на meccanicismo
  meccanicismo [it]
 • Произношение на toponomastica
  toponomastica [it]
 • Произношение на assibilazione
  assibilazione [it]
 • Произношение на aprocheilo
  aprocheilo [it]
 • Произношение на glossematica
  glossematica [it]
 • Произношение на dialettologia
  dialettologia [it]
 • Произношение на pragmatica
  pragmatica [it]
 • Произношение на ipocoristico
  ipocoristico [it]
 • Произношение на funtore
  funtore [it]
 • Произношение на cenema
  cenema [pt]
 • Произношение на metalinguaggio
  metalinguaggio [it]
 • Произношение на isoglosa
  isoglosa [es]
 • Произношение на proclitico
  proclitico [it]
 • Произношение на proiezione
  proiezione [it]
 • Произношение на coppia minima
  coppia minima [it]
 • Произношение на interiezione
  interiezione [it]
 • Произношение на iperonimia
  iperonimia [it]
 • Произношение на enantiosemia
  enantiosemia [pl]
 • Произношение на grammatica generativa
  grammatica generativa [it]
 • Произношение на sociolinguistica
  sociolinguistica [it]
 • Произношение на betacismo
  betacismo [pt]
 • Произношение на linearità
  linearità [it]
 • Произношение на cananaico
  cananaico [it]
 • Произношение на logogramma
  logogramma [it]
 • Произношение на aggiunzione
  aggiunzione [it]
 • Произношение на glottodidattica
  glottodidattica [it]
 • Произношение на disturbi del linguaggio
  disturbi del linguaggio [it]
 • Произношение на valenza
  valenza [it]
 • Произношение на Konjugationssystem
  Konjugationssystem [de]
 • Произношение на reggenza
  reggenza [it]
 • Произношение на enunciato
  enunciato [it]
 • Произношение на computazione
  computazione [it]
 • Произношение на ionismo
  ionismo [it]
 • Произношение на elisione
  elisione [it]
 • Произношение на deverbale
  deverbale [it]
 • Произношение на atto perlocutorio
  atto perlocutorio [it]
 • Произношение на strutturalismo
  strutturalismo [it]
 • Произношение на olofrase
  olofrase [it]
 • Произношение на iotacismo
  iotacismo [it]