Категория:

kulturaslowianska-be

Запиши произношенията на kulturaslowianska-be

 • Произношение на да да [ru]
 • Произношение на а а [ru]
 • Произношение на хлеб хлеб [ru]
 • Произношение на без без [ru]
 • Произношение на за за [mk]
 • Произношение на што што [sr]
 • Произношение на вада вада [be]
 • Произношение на хто хто [uk]
 • Произношение на вецер вецер [be]
 • Произношение на каза каза [tt]
 • Произношение на дарога дарога [be]
 • Произношение на самы самы [be]
 • Произношение на гаротны гаротны [be]
 • Произношение на прыгожае прыгожае [be]
 • Произношение на яда яда [be]
 • Произношение на кветка кветка [be]
 • Произношение на пчала пчала [be]
 • Произношение на жанчына жанчына [be]
 • Произношение на Зямля Зямля [be]
 • Произношение на сонца сонца [be]
 • Произношение на канца канца [tt]
 • Произношение на смерць смерць [be]
 • Произношение на ўсiх ўсiх [be]
 • Произношение на тлусьцейшае тлусьцейшае [be]
 • Произношение на кормiць кормiць [be]
 • Произношение на чысцейшае чысцейшае [be]
 • Произношение на цяплейшае цяплейшае [be]
 • Произношение на мацнейшае мацнейшае [be]
 • Произношение на смачнейшае смачнейшае [be]
 • Произношение на працалюбiвы працалюбiвы [be]
 • Произношение на пачатку пачатку [be]
 • Произношение на хутчэйшае хутчэйшае [be]
 • Произношение на мацI мацI [be]
 • Произношение на мiлейшае мiлейшае [be]
 • Запиши произношението на дабрэйшы дабрэйшы [be] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на багацейшы багацейшы [be] Очаква произнасяне