• Произношение на bentana bentana [ceb]
 • Запиши произношението на sinampuso sinampuso [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dinak dinak [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на piduten piduten [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Alaem Alaem [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sukdalen sukdalen [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Denggem Denggem [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на kaniak kaniak [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на naregreg naregreg [ilo] Очаква произнасяне
 • Произношение на sentimiento sentimiento [es]
 • Запиши произношението на nababa nababa [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ngarud ngarud [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на aglabaslabas aglabaslabas [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на balasangak balasangak [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на makapidot makapidot [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на naganko naganko [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agalakanto agalakanto [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на maregregko maregregko [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bibinenka bibinenka [ilo] Очаква произнасяне
 • Произношение на Manang Manang [ilo]
 • Запиши произношението на tapno tapno [ilo] Очаква произнасяне
 • Произношение на Ammon Ammon [he]
 • Запиши произношението на bunga't bunga't [ilo] Очаква произнасяне
 • Произношение на kutsilyo kutsilyo [tl]
 • Запиши произношението на nangato nangato [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ilukatmo ilukatmo [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Siasinno Siasinno [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Biday Biday [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на isublinanto isublinanto [ilo] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на nabordaan nabordaan [ilo] Очаква произнасяне