Категория:

iliad 1

Запиши произношенията на iliad 1

 • Произношение на μ᾿
  μ᾿ [grc]
 • Произношение на με
  με [el]
 • Произношение на οὐ
  οὐ [grc]
 • Произношение на εἰ
  εἰ [grc]
 • Произношение на δὴ
  δὴ [grc]
 • Произношение на σε
  σε [el]
 • Произношение на οἱ
  οἱ [grc]
 • Произношение на γε
  γε [grc]
 • Произношение на καί
  καί [grc]
 • Произношение на ἔπειτα
  ἔπειτα [grc]
 • Произношение на εἶναι
  εἶναι [grc]
 • Произношение на ὧς
  ὧς [grc]
 • Произношение на οὔ
  οὔ [grc]
 • Произношение на πάντων
  πάντων [el]
 • Произношение на υἱός
  υἱός [grc]
 • Произношение на ἀπώσει
  ἀπώσει [grc]
 • Произношение на στέμμα
  στέμμα [el]
 • Произношение на ποτέ
  ποτέ [grc]
 • Произношение на γάρ
  γάρ [grc]
 • Произношение на τι
  τι [el]
 • Произношение на τῷ
  τῷ [grc]
 • Произношение на τ᾿
  τ᾿ [grc]
 • Произношение на γέρων
  γέρων [grc]
 • Произношение на τις
  τις [grc]
 • Произношение на ὡς
  ὡς [grc]
 • Произношение на καὶ
  καὶ [grc]
 • Произношение на τὸ
  τὸ [grc]
 • Произношение на πρώτιστα
  πρώτιστα [el]
 • Произношение на ἐν
  ἐν [grc]
 • Произношение на ἐστιν
  ἐστιν [grc]
 • Произношение на θ᾿
  θ᾿ [grc]
 • Произношение на ὅτι
  ὅτι [grc]
 • Произношение на τῇ
  τῇ [grc]
 • Произношение на τὸν
  τὸν [grc]
 • Произношение на δ᾿
  δ᾿ [grc]
 • Произношение на ἐγὼ
  ἐγὼ [grc]
 • Произношение на λαοί
  λαοί [grc]
 • Произношение на δώσει
  δώσει [el]
 • Произношение на βέλος
  βέλος [grc]
 • Произношение на μάλιστα
  μάλιστα [grc]
 • Произношение на μάλα
  μάλα [el]
 • Произношение на ἄνδρα
  ἄνδρα [grc]
 • Произношение на ἀπὸ
  ἀπὸ [grc]
 • Произношение на τὰ
  τὰ [grc]
 • Произношение на τε
  τε [grc]
 • Произношение на φρένες
  φρένες [grc]
 • Произношение на μὲν
  μὲν [grc]
 • Произношение на ἔχει
  ἔχει [grc]
 • Произношение на χεῖρας
  χεῖρας [grc]
 • Произношение на δή
  δή [grc]
 • Произношение на ἐπὶ
  ἐπὶ [grc]
 • Произношение на ζῶντος
  ζῶντος [grc]
 • Произношение на χολωθεὶς
  χολωθεὶς [grc]
 • Произношение на ἀγορεύεις
  ἀγορεύεις [grc]
 • Произношение на ἔπεσιν
  ἔπεσιν [grc]
 • Произношение на ὤμων
  ὤμων [grc]
 • Произношение на Κλυταιμνήστρης
  Κλυταιμνήστρης [grc]
 • Произношение на σκῆπτρον
  σκῆπτρον [grc]
 • Произношение на Ὦ
  [grc]
 • Произношение на ἐπείθετο
  ἐπείθετο [grc]
 • Произношение на δέμας
  δέμας [grc]
 • Произношение на οἶος
  οἶος [grc]
 • Произношение на ἀεικέα
  ἀεικέα [grc]
 • Произношение на βούλομαι
  βούλομαι [grc]
 • Произношение на ἐκπέρσαι
  ἐκπέρσαι [grc]
 • Произношение на θεὰ
  θεὰ [grc]
 • Произношение на χέρηϊ
  χέρηϊ [grc]
 • Произношение на ἔτι
  ἔτι [grc]
 • Произношение на ἀμῦναι
  ἀμῦναι [grc]
 • Произношение на ἤϊε
  ἤϊε [grc]
 • Произношение на ἡμῖν
  ἡμῖν [grc]
 • Произношение на οὖν
  οὖν [grc]
 • Произношение на Λητώ
  Λητώ [grc]
 • Произношение на Ἀχιλλεύς
  Ἀχιλλεύς [grc]
 • Произношение на ἔρεψα
  ἔρεψα [grc]
 • Произношение на ἐρείομεν
  ἐρείομεν [grc]
 • Произношение на ἠτίμησ᾿
  ἠτίμησ᾿ [grc]
 • Произношение на φράσαι
  φράσαι [grc]
 • Произношение на Ἀργείων
  Ἀργείων [grc]
 • Произношение на πυραὶ
  πυραὶ [grc]
 • Произношение на ὁμηγερέες
  ὁμηγερέες [grc]
 • Произношение на Κάλχαν
  Κάλχαν [grc]
 • Произношение на ἥρως
  ἥρως [grc]
 • Произношение на ὀλέκοντο
  ὀλέκοντο [grc]
 • Произношение на οὕνεκα
  οὕνεκα [grc]
 • Произношение на Ἀπόλλων
  Ἀπόλλων [grc]
 • Произношение на ἀμφὶ
  ἀμφὶ [grc]
 • Произношение на κ᾿
  κ᾿ [grc]
 • Произношение на Σμινθεῦ
  Σμινθεῦ [grc]
 • Произношение на ὀΐομαι
  ὀΐομαι [grc]
 • Произношение на ἐθέλω
  ἐθέλω [grc]
 • Произношение на ἑκηβόλου
  ἑκηβόλου [grc]
 • Произношение на κινηθέντος
  κινηθέντος [grc]
 • Произношение на οὐρῆας
  οὐρῆας [grc]
 • Произношение на χερσὶν
  χερσὶν [grc]
 • Произношение на οἴκαδ᾿
  οἴκαδ᾿ [grc]
 • Произношение на ἐνὶ
  ἐνὶ [grc]
 • Произношение на βαρείας
  βαρείας [grc]
 • Произношение на χρυσέῳ
  χρυσέῳ [grc]
 • Произношение на ὣς
  ὣς [grc]