Категория:

drug

Запиши произношенията на drug

 • Произношение на dupilumab dupilumab [en]
 • Произношение на amilorida amilorida [ca]
 • Произношение на nitroglicerol nitroglicerol [ca]
 • Произношение на dabigatran etexilate dabigatran etexilate [en]
 • Произношение на píndola píndola [ca]
 • Произношение на cinnarizina cinnarizina [ca]
 • Произношение на Zovirax Zovirax [en]
 • Произношение на potassi potassi [ca]
 • Произношение на diacetyl morphine diacetyl morphine [en]
 • Произношение на àcid quenodesoxicòlic àcid quenodesoxicòlic [ca]
 • Произношение на procaïna procaïna [ca]
 • Произношение на al·lantoïna al·lantoïna [ca]
 • Произношение на àcid nicotínic àcid nicotínic [ca]
 • Произношение на grànul grànul [ca]
 • Произношение на entèrica entèrica [ca]
 • Произношение на endosternal endosternal [ca]
 • Произношение на Artesunate Artesunate [en]
 • Произношение на Alphagan Alphagan [en]
 • Произношение на trifluoperazina trifluoperazina [ca]
 • Произношение на percutània percutània [ca]
 • Произношение на piridoxina piridoxina [pt]
 • Произношение на isosorbida isosorbida [ca]
 • Произношение на bortezomib bortezomib [en]
 • Произношение на fórmula magistral fórmula magistral [ca]
 • Произношение на èter èter [ca]
 • Произношение на intraarticular intraarticular [ca]
 • Произношение на àcid dipropilacètic àcid dipropilacètic [ca]
 • Произношение на isavuconazonium isavuconazonium [en]
 • Произношение на clemastina clemastina [pt]
 • Произношение на nifedipina nifedipina [ca]
 • Произношение на blau de metilè blau de metilè [ca]
 • Произношение на propafenone propafenone [en]
 • Произношение на antihepatitis antihepatitis [ca]
 • Произношение на iproniazid iproniazid [en]
 • Произношение на pirvini pirvini [ca]
 • Произношение на kokaina kokaina [pl]
 • Произношение на xipamida xipamida [pt]
 • Произношение на felodipine felodipine [en]
 • Произношение на penicil·lina V penicil·lina V [ca]
 • Произношение на tiroglobulina tiroglobulina [ca]
 • Произношение на àcid aminobenzoic àcid aminobenzoic [ca]
 • Произношение на amlodipine besylate amlodipine besylate [en]
 • Произношение на clortetraciclina clortetraciclina [ca]
 • Произношение на insulin glargine insulin glargine [en]
 • Произношение на tinidazole tinidazole [ca]
 • Произношение на amiodarona amiodarona [ca]
 • Произношение на معجون معجون [ar]
 • Произношение на tofacitinib tofacitinib [en]
 • Произношение на hallucinogens hallucinogens [en]
 • Произношение на citicolina citicolina [pt]
 • Произношение на acetilcisteïna acetilcisteïna [ca]
 • Произношение на acenocumarol acenocumarol [ca]
 • Произношение на òxid de zinc òxid de zinc [ca]
 • Произношение на etosuximida etosuximida [ca]
 • Произношение на petidina petidina [pt]
 • Произношение на dabigatran etexilate mesylate dabigatran etexilate mesylate [en]
 • Произношение на carbidopa carbidopa [pt]
 • Произношение на àcid ursodesoxicòlic àcid ursodesoxicòlic [ca]
 • Произношение на Z-PAK Z-PAK [en]
 • Произношение на picosulfat sòdic picosulfat sòdic [ca]
 • Произношение на triamterè triamterè [ca]
 • Произношение на cefazolina cefazolina [pt]
 • Произношение на Alyacen Alyacen [en]
 • Произношение на triamcinolona triamcinolona [ca]
 • Произношение на anthelmintic anthelmintic [en]
 • Произношение на bisoxatina bisoxatina [ca]
 • Произношение на cobicistat cobicistat [en]
 • Произношение на prociclidina prociclidina [pt]
 • Произношение на preparat oficinal preparat oficinal [ca]
 • Произношение на hydromorfon hydromorfon [nl]
 • Произношение на Atorvastatin Calcium Atorvastatin Calcium [en]
 • Произношение на dihydromorphine dihydromorphine [en]
 • Произношение на 3,4–methylenedioxyamphetamine 3,4–methylenedioxyamphetamine [en]
 • Произношение на Harvoni Harvoni [en]
 • Произношение на pentazocine pentazocine [en]
 • Произношение на dietilcarbamazepina dietilcarbamazepina [ca]
 • Произношение на liotironina liotironina [pt]
 • Произношение на bisacodil bisacodil [pt]
 • Произношение на menadiona menadiona [pt]
 • Произношение на teofil·linat teofil·linat [ca]
 • Произношение на etozolina etozolina [ca]
 • Произношение на Chlorphenamine Chlorphenamine [en]
 • Произношение на subcutània subcutània [ca]
 • Произношение на oxtrifil·lina oxtrifil·lina [ca]
 • Произношение на acetilsalicilat acetilsalicilat [ca]
 • Произношение на pertuzumab pertuzumab [en]
 • Произношение на sulfinpirazona sulfinpirazona [ca]
 • Произношение на nortriptilina nortriptilina [pt]
 • Произношение на Clortalidona Clortalidona [pt]
 • Произношение на sufentanil sufentanil [en]
 • Произношение на retapamulin retapamulin [en]
 • Произношение на nistatina nistatina [pt]
 • Произношение на dipyrone dipyrone [en]
 • Произношение на striatocapsular striatocapsular [en]
 • Произношение на hydromorphone hydromorphone [en]
 • Произношение на Metoprolol ER Metoprolol ER [en]
 • Произношение на seleni seleni [ca]
 • Произношение на fenbrufèn fenbrufèn [ca]
 • Произношение на Elidel Elidel [en]
 • Произношение на levothyroxine sodium levothyroxine sodium [en]