Категория:

chemical element

Запиши произношенията на chemical element

 • Произношение на lityum lityum [tr]
 • Произношение на itriyum itriyum [tr]
 • Запиши произношението на қалъагӣ қалъагӣ [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на франсий франсий [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ҳассий ҳассий [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ҳидроген ҳидроген [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на стронсий стронсий [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на силитсий силитсий [tg] Очаква произнасяне
 • Произношение на серий серий [chm]
 • Запиши произношението на сезий сезий [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на сурб сурб [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на симоб симоб [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на руҳ руҳ [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на сирконий сирконий [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на тилло тилло [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на технетсий технетсий [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на оҳан оҳан [tg] Очаква произнасяне
 • Произношение на оксиген оксиген [ru]
 • Запиши произношението на нитроген нитроген [tg] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на нуқра нуқра [tg] Очаква произнасяне
 • Произношение на карбон карбон [ru]
 • Произношение на мис мис [uk]
 • Запиши произношението на америтсий америтсий [tg] Очаква произнасяне
 • Произношение на syre syre [no]
 • Произношение на vanadin vanadin [sv]
 • Произношение на tenn tenn [br]
 • Произношение на svavel svavel [sv]
 • Произношение на väte väte [sv]
 • Произношение на kväve kväve [sv]
 • Произношение на kvicksilver kvicksilver [sv]
 • Произношение на koppar koppar [sv]
 • Произношение на järn järn [sv]
 • Произношение на rutheni rutheni [sw]
 • Произношение на yitebi yitebi [sw]
 • Произношение на sizi sizi [tr]
 • Произношение на thuri thuri [sw]
 • Произношение на zirikoni zirikoni [sw]
 • Произношение на bati bati [eo]
 • Произношение на thori thori [sw]
 • Произношение на yitri yitri [sw]
 • Произношение на kibiriti kibiriti [sw]
 • Произношение на silikoni silikoni [sw]
 • Произношение на taribi taribi [sw]
 • Произношение на sulfuri sulfuri [sw]
 • Произношение на tekineti tekineti [sw]
 • Произношение на stibi stibi [de]
 • Произношение на zinki zinki [sw]
 • Произношение на skandi skandi [eo]
 • Произношение на stronti stronti [sw]
 • Произношение на stani stani [sw]
 • Произношение на risasi risasi [sw]
 • Произношение на luteti luteti [sw]
 • Произношение на nitrojeni nitrojeni [sw]
 • Произношение на oksijeni oksijeni [sw]
 • Произношение на lanthani lanthani [sw]
 • Произношение на radoni radoni [sw]
 • Произношение на plumbi plumbi [la]
 • Произношение на lawirensi lawirensi [sw]
 • Произношение на manganisi manganisi [sw]
 • Запиши произношението на nikeli nikeli [tw] Очаква произнасяне
 • Произношение на Platini Platini [fr]
 • Произношение на nahasi nahasi [eu]
 • Произношение на kupri kupri [sw]
 • Произношение на Kalifoni Kalifoni [sw]
 • Произношение на Kalisi Kalisi [sw]
 • Произношение на Klorini Klorini [sw]
 • Произношение на Kriptoni Kriptoni [sw]
 • Произношение на Fransi Fransi [sw]
 • Произношение на Hidrojeni Hidrojeni [sw]
 • Произношение на feri feri [pt]
 • Произношение на Zaibaki Zaibaki [sw]
 • Произношение на Aidini Aidini [sw]
 • Произношение на Gerimani Gerimani [sw]
 • Произношение на Florini Florini [sw]
 • Произношение на Homi Homi [sw]
 • Произношение на Hidrajiri Hidrajiri [sw]
 • Произношение на Bismuthi Bismuthi [sw]
 • Произношение на Chuma Chuma [qu]
 • Произношение на Boroni Boroni [sw]
 • Произношение на Iodini Iodini [sw]
 • Произношение на Kadimi Kadimi [sw]
 • Произношение на auri auri [fi]
 • Произношение на Aseniki Aseniki [sw]
 • Произношение на Ameriki Ameriki [sw]
 • Произношение на Astatini Astatini [sw]
 • Произношение на Dhahabu Dhahabu [sw]
 • Произношение на Aktini Aktini [sw]
 • Запиши произношението на kwiki kwiki [srn] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на kupru kupru [srn] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gowtu gowtu [srn] Очаква произнасяне
 • Произношение на sungu sungu [tr]
 • Запиши произношението на kabasino kabasino [srn] Очаква произнасяне
 • Произношение на isri isri [srn]
 • Запиши произношението на srivru srivru [srn] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на koroskotriki koroskotriki [srn] Очаква произнасяне
 • Произношение на wolframio wolframio [it]
 • Произношение на Lawrencio Lawrencio [es]
 • Произношение на protactínio protactínio [pt]
 • Произношение на hierro hierro [es]
 • Произношение на svinec svinec [sl]