Категория:

campidanese

Запиши произношенията на campidanese

 • Произношение на noi noi [it]
 • Произношение на bellixeddu bellixeddu [sc]
 • Произношение на fradi fradi [fur]
 • Произношение на Genna Genna [it]
 • Произношение на deu deu [ca]
 • Произношение на brebei brebei [sc]
 • Произношение на otu otu [ig]
 • Произношение на Carraxu Carraxu [sc]
 • Произношение на proceddu proceddu [sc]
 • Произношение на agiudai agiudai [sc]
 • Произношение на Studau Studau [sc]
 • Произношение на Prexau Prexau [sc]
 • Произношение на paxi paxi [sc]
 • Произношение на Axedu Axedu [sc]
 • Произношение на duus duus [sc]
 • Произношение на àcua-de-biri àcua-de-biri [sc]
 • Произношение на Porceddu Porceddu [sc]
 • Произношение на didu didu [sc]
 • Произношение на abarrai abarrai [sc]
 • Произношение на àcua àcua [sc]
 • Произношение на apixedda apixedda [sc]
 • Произношение на abungiai abungiai [sc]
 • Произношение на allisai allisai [sc]
 • Произношение на allu (noun) allu (noun) [sc]
 • Произношение на Mellus Mellus [sc]
 • Произношение на apicadòrgiu apicadòrgiu [sc]
 • Произношение на acidrinai acidrinai [sc]
 • Произношение на alighìngiu alighìngiu [sc]
 • Произношение на aostai aostai [sc]
 • Произношение на amexinai amexinai [sc]
 • Произношение на apuntorai apuntorai [sc]
 • Произношение на apetotu apetotu [sc]
 • Произношение на afaci afaci [sc]
 • Произношение на amancai amancai [sc]
 • Произношение на abigai abigai [sc]
 • Произношение на aciungi aciungi [sc]
 • Произношение на afumiai afumiai [sc]
 • Произношение на ancòdina ancòdina [sc]
 • Произношение на agiudu agiudu [sc]
 • Произношение на amollai amollai [sc]
 • Произношение на aciapai aciapai [sc]
 • Произношение на aforciddau aforciddau [sc]
 • Произношение на allabai allabai [sc]
 • Произношение на abisongiai abisongiai [sc]
 • Произношение на afrachilai afrachilai [sc]
 • Произношение на apompiai apompiai [sc]
 • Произношение на aìnturu aìnturu [sc]
 • Произношение на agatai agatai [sc]
 • Произношение на anconi anconi [sc]
 • Произношение на allenadori allenadori [sc]
 • Произношение на allatai allatai [sc]
 • Произношение на amamai amamai [sc]
 • Произношение на alladiai alladiai [sc]
 • Произношение на Pingiada Pingiada [sc]
 • Произношение на acuilai acuilai [sc]
 • Произношение на acabai acabai [sc]
 • Произношение на pixi pixi [sc]
 • Произношение на allutai allutai [sc]
 • Произношение на apoderai apoderai [sc]
 • Произношение на afitai afitai [sc]
 • Произношение на aconcai aconcai [sc]
 • Произношение на amutadori amutadori [sc]
 • Произношение на mesi-de-ladàmini mesi-de-ladàmini [sc]
 • Произношение на acostai acostai [sc]
 • Произношение на aici (adverb) aici (adverb) [sc]
 • Произношение на abastai abastai [sc]
 • Произношение на aguantai aguantai [sc]
 • Произношение на acontessi acontessi [sc]
 • Произношение на alidai alidai [sc]
 • Произношение на amosta amosta [sc]
 • Произношение на acuasantera acuasantera [sc]
 • Произношение на annosigu annosigu [sc]
 • Произношение на afringillonai afringillonai [sc]
 • Произношение на allardiai allardiai [sc]
 • Произношение на afoxai afoxai [sc]
 • Произношение на abioi abioi [eu]
 • Произношение на aconciai aconciai [sc]
 • Произношение на acarraxai acarraxai [sc]
 • Произношение на agafai agafai [sc]
 • Произношение на apamentai apamentai [sc]
 • Произношение на aguali aguali [sc]
 • Произношение на aprontai aprontai [sc]
 • Произношение на afelai afelai [sc]
 • Произношение на acatarrai acatarrai [sc]
 • Произношение на achipi achipi [sc]
 • Произношение на acuguciai acuguciai [sc]
 • Произношение на Malloru Malloru [sc]
 • Произношение на apeddai apeddai [sc]
 • Произношение на annuadòrgiu annuadòrgiu [sc]
 • Произношение на allenai allenai [sc]
 • Произношение на abutonai abutonai [sc]
 • Произношение на dròmmiri dròmmiri [sc]
 • Произношение на aferenai aferenai [sc]
 • Произношение на àngelu àngelu [sc]
 • Произношение на acobercai acobercai [sc]
 • Произношение на amandronai amandronai [sc]
 • Произношение на amasedai amasedai [sc]
 • Произношение на acarcangiai acarcangiai [sc]
 • Произношение на amoriscai amoriscai [sc]
 • Произношение на acutzai acutzai [sc]