Категория:

buddhism

Запиши произношенията на buddhism

 • Произношение на Mara Mara [ga]
 • Произношение на Ohbakusang Ohbakusang [ja]
 • Запиши произношението на Mrgadava Mrgadava [sa] Очаква произнасяне
 • Произношение на Gohyakurakan Gohyakurakan [ja]
 • Запиши произношението на Saddharma Punkarika Saddharma Punkarika [sa] Очаква произнасяне
 • Произношение на 無為自然 無為自然 [ja]
 • Произношение на karuma karuma [ja]
 • Произношение на Mahasi Sayadaw Mahasi Sayadaw [my]
 • Произношение на Panta rhei Panta rhei [de]
 • Произношение на 唯識 [ゆいしき] 唯識 [ゆいしき] [ja]
 • Произношение на 末那 [まな] 末那 [まな] [ja]
 • Произношение на 如 [にょ] 如 [にょ] [ja]
 • Произношение на 沙弥 [さみ] 沙弥 [さみ] [ja]
 • Произношение на 数珠 [じゅず] 数珠 [じゅず] [ja]
 • Произношение на 禅師 [ぜんし] 禅師 [ぜんし] [ja]
 • Произношение на 禅那 [ぜんな] 禅那 [ぜんな] [ja]
 • Произношение на 印契 [いんげい] 印契 [いんげい] [ja]
 • Произношение на 印契 [いんけい] 印契 [いんけい] [ja]
 • Произношение на 優婆塞 [うばそく] 優婆塞 [うばそく] [ja]
 • Произношение на 凡僧 [ぼんぞう] 凡僧 [ぼんぞう] [ja]
 • Произношение на 遮那 [しゃな] 遮那 [しゃな] [ja]
 • Произношение на 摂心 [しょうしん] 摂心 [しょうしん] [ja]
 • Произношение на 善逝 [ぜんぜい] 善逝 [ぜんぜい] [ja]
 • Произношение на 忍辱 [にんにく] 忍辱 [にんにく] [ja]
 • Произношение на 頓悟 [とんご] 頓悟 [とんご] [ja]
 • Произношение на 漸悟 [ぜんご] 漸悟 [ぜんご] [ja]
 • Произношение на Uḍḍiyāna Uḍḍiyāna [sa]
 • Произношение на mahasattva mahasattva [sa]
 • Произношение на dhṛtarāṣṭra dhṛtarāṣṭra [sa]
 • Произношение на kṣaṇa kṣaṇa [sa]
 • Произношение на kṣānti kṣānti [sa]
 • Произношение на garudhamma garudhamma [pi]
 • Произношение на bhikkhuni bhikkhuni [pi]
 • Произношение на 大悟(たいご) 大悟(たいご) [ja]
 • Произношение на బౌద్ధమతము బౌద్ధమతము [te]
 • Произношение на 梵文 梵文 [zh]
 • Произношение на atmic atmic [en]
 • Произношение на ฐาน ฐาน [th]
 • Произношение на ksetra ksetra [sa]
 • Произношение на 四土 四土 [ja]
 • Произношение на 天人 天人 [ja]
 • Произношение на Nagarjuna Nagarjuna [hi]
 • Произношение на 菩薩 菩薩 [wuu]
 • Произношение на satori satori [en]
 • Произношение на buddhology buddhology [en]
 • Произношение на vimaya vimaya [sa]
 • Произношение на Buddha Buddha [en]
 • Запиши произношението на śrāmaṇera śrāmaṇera [sa] Очаква произнасяне
 • Произношение на 涅磐 涅磐 [zh]
 • Произношение на dhammacakkappavattana dhammacakkappavattana [pi]
 • Произношение на 观音菩萨 观音菩萨 [zh]
 • Произношение на 御本尊 御本尊 [ja]
 • Произношение на 三論宗 三論宗 [ja]
 • Произношение на 鑑真 鑑真 [ja]
 • Произношение на 法相宗 法相宗 [ja]
 • Произношение на 日光菩薩 日光菩薩 [ja]
 • Произношение на 月光菩薩 月光菩薩 [ja]
 • Произношение на 伽蓝 伽蓝 [zh]
 • Произношение на arhat arhat [cs]
 • Произношение на Saṃjña Saṃjña [sa]
 • Произношение на Dhyāna Dhyāna [sa]
 • Произношение на skandha skandha [sa]
 • Произношение на Śrāvaka Śrāvaka [sa]
 • Произношение на gaudapada gaudapada [sa]
 • Произношение на anutpada anutpada [sa]
 • Произношение на Michael Jerryson Michael Jerryson [en]
 • Произношение на 色卽是空 色卽是空 [ko]
 • Произношение на 佛教徒 佛教徒 [ja]
 • Произношение на tulpa tulpa [en]
 • Произношение на 소태산 소태산 [ko]
 • Произношение на 大願地藏菩萨 大願地藏菩萨 [zh]
 • Произношение на 圓寂 圓寂 [zh]
 • Запиши произношението на nirmanakaya nirmanakaya [hi] Очаква произнасяне
 • Произношение на 药师佛 药师佛 [zh]
 • Произношение на theosophy theosophy [en]
 • Произношение на Avici Avici [en]
 • Произношение на Miroku Miroku [ja]
 • Произношение на البوذية البوذية [ar]
 • Произношение на 般若湯 般若湯 [ja]
 • Произношение на 金剛峯寺 金剛峯寺 [ja]
 • Произношение на Dukkha Dukkha [sa]
 • Произношение на 法力 法力 [zh]
 • Произношение на 大聖人 大聖人 [ja]
 • Произношение на 聖人 聖人 [ja]
 • Произношение на 仏 [ja]
 • Произношение на 五大 五大 [ja]
 • Произношение на 仏教 仏教 [ja]
 • Произношение на avatamsaka avatamsaka [sa]
 • Произношение на 随喜 随喜 [zh]
 • Произношение на 阿弥陀佛 阿弥陀佛 [zh]
 • Произношение на 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
 • Произношение на 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]
 • Произношение на 大足 大足 [zh]
 • Произношение на 天台宗 天台宗 [ja]
 • Произношение на 業 [yue]
 • Произношение на 马鸣 马鸣 [zh]
 • Произношение на 悬空寺 悬空寺 [zh]
 • Произношение на kalyanamitta kalyanamitta [bo]
 • Произношение на 景德传灯录 景德传灯录 [zh]
 • Произношение на 正法眼蔵 正法眼蔵 [zh]