Категория:

buddhism

Запиши произношенията на buddhism

 • Произношение на an lòng an lòng [vi]
 • Произношение на Anālayo Anālayo [pi]
 • Произношение на anattā anattā [pi]
 • Произношение на Anicca Anicca [hi]
 • Произношение на anutpada anutpada [sa]
 • Произношение на arhat arhat [cs]
 • Произношение на atmic atmic [en]
 • Произношение на avalokitesvara avalokitesvara [sa]
 • Произношение на avatamsaka avatamsaka [sa]
 • Произношение на Avici Avici [en]
 • Произношение на bám víu bám víu [vi]
 • Произношение на bản ngã bản ngã [vi]
 • Произношение на bardo bardo [es]
 • Произношение на bát chánh đạo bát chánh đạo [vi]
 • Запиши произношението на Benares Benares [bh | hi] Очаква произнасяне
 • Произношение на bhikkhuni bhikkhuni [pi]
 • Произношение на bodhicitta bodhicitta [sa]
 • Произношение на Bodhiññāṇa Bodhiññāṇa [pi]
 • Произношение на Bodhisattva Bodhisattva [sa]
 • Произношение на bốn chân lý cao thượng bốn chân lý cao thượng [vi]
 • Произношение на Borobudur Borobudur [ind]
 • Произношение на Budastachd Budastachd [gd]
 • Произношение на Buddha Buddha [hi]
 • Произношение на Buddhisten Buddhisten [de]
 • Произношение на buddhister buddhister [sv]
 • Произношение на buddhology buddhology [en]
 • Произношение на buông xả buông xả [vi]
 • Произношение на caṅki caṅki [pi]
 • Произношение на chánh định chánh định [vi]
 • Произношение на chánh khẩu chánh khẩu [vi]
 • Произношение на chánh kiến chánh kiến [vi]
 • Произношение на chánh mạng chánh mạng [vi]
 • Произношение на chánh nghiệp chánh nghiệp [vi]
 • Произношение на chánh ngữ chánh ngữ [vi]
 • Произношение на chánh niệm chánh niệm [vi]
 • Произношение на chánh thân chánh thân [vi]
 • Произношение на chánh tinh tấn chánh tinh tấn [vi]
 • Произношение на chánh tư duy chánh tư duy [vi]
 • Произношение на chánh ý chánh ý [vi]
 • Произношение на Chörten Chörten [de]
 • Произношение на công đức công đức [vi]
 • Произношение на dhammacakkappavattana dhammacakkappavattana [pi]
 • Произношение на Dharmaschützer Dharmaschützer [de]
 • Произношение на dhṛtarāṣṭra dhṛtarāṣṭra [sa]
 • Произношение на Dhyāna Dhyāna [sa]
 • Произношение на Dukkha Dukkha [sa]
 • Произношение на duyên nghiệp duyên nghiệp [vi]
 • Произношение на đạo tám phần cao thượng đạo tám phần cao thượng [vi]
 • Произношение на điềm tĩnh điềm tĩnh [vi]
 • Произношение на định định [vi]
 • Произношение на đời sống chân chính đời sống chân chính [vi]
 • Произношение на đồng cảm đồng cảm [vi]
 • Произношение на Fudo-Myoo Fudo-Myoo [ja]
 • Произношение на garudhamma garudhamma [pi]
 • Произношение на gaudapada gaudapada [sa]
 • Произношение на Gautam Buddha Gautam Buddha [hi]
 • Произношение на giới hạnh giới hạnh [vi]
 • Произношение на Gohyakurakan Gohyakurakan [ja]
 • Произношение на hành động chân chính hành động chân chính [vi]
 • Произношение на hiểu biết chân chính hiểu biết chân chính [vi]
 • Запиши произношението на Hinayana Hinayana [en | sa] Очаква произнасяне
 • Произношение на kalyanamitta kalyanamitta [bo]
 • Произношение на karuma karuma [ja]
 • Произношение на kiến thức kiến thức [vi]
 • Произношение на Kinh Phật Kinh Phật [vi]
 • Произношение на kṣaṇa kṣaṇa [sa]
 • Произношение на ksetra ksetra [sa]
 • Произношение на kṣānti kṣānti [sa]
 • Произношение на lời nói chân chính lời nói chân chính [vi]
 • Произношение на lối sống chân chính lối sống chân chính [vi]
 • Произношение на luật nhân quả luật nhân quả [vi]
 • Произношение на mahasattva mahasattva [sa]
 • Произношение на Mahasi Sayadaw Mahasi Sayadaw [my]
 • Произношение на Mara Mara [ca]
 • Произношение на Michael Jerryson Michael Jerryson [en]
 • Произношение на Miroku Miroku [ja]
 • Запиши произношението на Mrgadava Mrgadava [sa] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Mrigadava Mrigadava [sa] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Murdhajaraja Murdhajaraja [sa] Очаква произнасяне
 • Произношение на Nagarjuna Nagarjuna [hi]
 • Произношение на nhà sư nhà sư [vi]
 • Произношение на nhân ái nhân ái [vi]
 • Произношение на Nhân Từ Nhân Từ [vi]
 • Запиши произношението на nirmanakaya nirmanakaya [hi] Очаква произнасяне
 • Произношение на nirvana nirvana [en]
 • Произношение на níu kéo níu kéo [vi]
 • Произношение на nỗ lực chân chính nỗ lực chân chính [vi]
 • Произношение на Ohbakusang Ohbakusang [ja]
 • Произношение на pagoda pagoda [es]
 • Произношение на pañca śīlāni pañca śīlāni [sa]
 • Произношение на pañcaśīlāni pañcaśīlāni [sa]
 • Произношение на Panta rhei Panta rhei [de]
 • Произношение на paramita paramita [sa]
 • Произношение на pháp pháp [vi]
 • Произношение на Phật Phật [vi]
 • Произношение на phật giáo phật giáo [vi]
 • Произношение на Phật học Phật học [vi]
 • Произношение на prajna prajna [sa]
 • Запиши произношението на Saddharma Punkarika Saddharma Punkarika [sa] Очаква произнасяне
 • Произношение на sakra sakra [cs]