Категория:

Bolognese dialect

Запиши произношенията на Bolognese dialect

 • Произношение на lèt lèt [nn]
 • Произношение на sèt sèt [oc]
 • Произношение на råtta råtta [sv]
 • Произношение на bà [vi]
 • Произношение на dòna dòna [oc]
 • Произношение на Galèn Galèn [ca]
 • Произношение на âbit âbit [tr]
 • Произношение на prît prît [fr]
 • Произношение на Bû [fr]
 • Запиши произношението на agåccia dla balanza agåccia dla balanza [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на armèri armèri [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bandîga bandîga [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bèṡ bèṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaisa bulgnaisa [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на calzaider calzaider [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на chèśi chèśi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fitón fitón [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fusén fusén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gómmt gómmt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на infilzèr infilzèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на limôṡna limôṡna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на menefreghîṡum menefreghîṡum [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ômen ômen [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sarrel sarrel [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡgabuzén ṡgabuzén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sparpajèr sparpajèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stranûd stranûd [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tâi tâi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tirànt tirànt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zintûra zintûra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia dla gâliga agåccia dla gâliga [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на arpundén arpundén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на barsanèl barsanèl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на birån birån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaiṡa bulgnaiṡa [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на calzîder calzîder [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ciócc ciócc [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dṡàggn dṡàggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на frîda frîda [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на galàna galàna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на grasôl grasôl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ingrugnìr-s ingrugnìr-s [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на limôṡni limôṡni [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на métter dänter métter dänter [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на òt òt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на pulsén pulsén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на råtti råtti [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на savair savair [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡganasån ṡganasån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spurcézzi spurcézzi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на strazarôl strazarôl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tamarâz tamarâz [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на truvèr truvèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zintûri zintûri [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на acatèr acatèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia dscrunè agåccia dscrunè [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на arżdåur arżdåur [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на barsanî barsanî [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bragaldån bragaldån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaisi bulgnaisi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на cåpp cåpp [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на cópp cópp [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dutåur dutåur [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на frîdi frîdi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на galàni galàni [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на grasulén grasulén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на inzuflìr-s inzuflìr-s [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на linzôl linzôl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на murtadèla murtadèla [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на pâgn pâgn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на purasè purasè [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на riusîr riusîr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡbrêg ṡbrêg [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡgurbiòt ṡgurbiòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spurcézzia spurcézzia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на strumnèr strumnèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tanabûṡ tanabûṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ùndez ùndez [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zirén zirén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на âcua âcua [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на âlber âlber [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на autostrè autostrè [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на becamôrt becamôrt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на brîv brîv [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaiṡi bulgnaiṡi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на catèr catèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на crécca crécca [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dutûr dutûr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fstéṅna fstéṅna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на guldån guldån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на laggn laggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на lumagòt lumagòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на murtadèli murtadèli [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на paràcc’ paràcc’ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на purzèl purzèl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на rómma rómma [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sbuzòt sbuzòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sinifîli sinifîli [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spurchîṡi spurchîṡi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stupâi stupâi [egl] Очаква произнасяне