Категория:

Bolognese dialect

Запиши произношенията на Bolognese dialect

 • Произношение на lèt lèt [nn]
 • Произношение на råtta råtta [sv]
 • Произношение на bà [vi]
 • Произношение на sèt sèt [oc]
 • Произношение на dòna dòna [oc]
 • Произношение на Galèn Galèn [ca]
 • Произношение на âbit âbit [tr]
 • Произношение на prît prît [fr]
 • Произношение на Bû [fr]
 • Запиши произношението на âcua âcua [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на âlber âlber [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на autostrè autostrè [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на becamôrt becamôrt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на brîv brîv [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaiṡi bulgnaiṡi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на catèr catèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на crécca crécca [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dutûr dutûr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fstéṅna fstéṅna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на guldån guldån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на laggn laggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на lumagòt lumagòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на murtadèli murtadèli [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на paràcc’ paràcc’ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на purzèl purzèl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на rómma rómma [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sbuzòt sbuzòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sinifîli sinifîli [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spurchîṡi spurchîṡi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stupâi stupâi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на taramòt taramòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на żänt żänt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia agåccia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на anâder anâder [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на aviditê aviditê [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bechén bechén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на brûguel brûguel [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на busån busån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на cazòt cazòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на crécchi crécchi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на farlòc farlòc [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fstéṅni fstéṅni [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на galèna galèna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на inbariagòt inbariagòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на låuv låuv [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на lumagût lumagût [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на mustadûra mustadûra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на patòc patòc [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на quaraiṡma quaraiṡma [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на rómmi rómmi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на schichirûti schichirûti [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sinighèla sinighèla [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spurchîṡia spurchîṡia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stupajèr stupajèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tarmarî tarmarî [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zéngi zéngi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia da bèglia agåccia da bèglia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на anâdra anâdra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bå [no | egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bélla bélla [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на buvanèl buvanèl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на cazût cazût [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на déṡ déṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на farlûc farlûc [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ftéṅna ftéṅna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gåmmt gåmmt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на inbarièg inbarièg [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на léggn léggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на luvîṡi luvîṡi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на narvåuṡ narvåuṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на peramàn peramàn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на râbi râbi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на salarôl salarôl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡmataflån ṡmataflån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stiâf stiâf [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sulfanén sulfanén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tarmarôla tarmarôla [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zéngia zéngia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia da mazôla agåccia da mazôla [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на arabì arabì [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bèrba bèrba [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bugnadén bugnadén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на buvanî buvanî [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на cgnósser cgnósser [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dimóndi dimóndi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fèr la råtta fèr la råtta [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ftéṅni ftéṅni [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gånbdt gånbdt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на incazadûra incazadûra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на lèrd lèrd [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на luvîṡia luvîṡia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ninén ninén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на póggn póggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на râbia râbia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на saléṅna saléṅna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sfrîṡ sfrîṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sotâbit sotâbit [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stiatinè stiatinè [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sulfanèr sulfanèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tarmarôli tarmarôli [egl] Очаква произнасяне