Категория:

Bolognese dialect

Запиши произношенията на Bolognese dialect

 • Произношение на lèt lèt [nn]
 • Произношение на bà [vi]
 • Произношение на sèt sèt [oc]
 • Произношение на råtta råtta [sv]
 • Произношение на dòna dòna [oc]
 • Произношение на Galèn Galèn [ca]
 • Произношение на âbit âbit [tr]
 • Произношение на prît prît [fr]
 • Произношение на Bû [fr]
 • Запиши произношението на ninén ninén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на póggn póggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на râbia râbia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на saléṅna saléṅna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sfrîṡ sfrîṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sotâbit sotâbit [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stiatinè stiatinè [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sulfanèr sulfanèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tarmarôli tarmarôli [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zénta zénta [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia da mazôla agåccia da mazôla [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на arabì arabì [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bèrba bèrba [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bugnadén bugnadén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на buvanî buvanî [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на cgnósser cgnósser [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dimóndi dimóndi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fèr la råtta fèr la råtta [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ftéṅni ftéṅni [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gånbdt gånbdt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на incazadûra incazadûra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на lèrd lèrd [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на luvîṡia luvîṡia [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на òmen òmen [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на pôrz pôrz [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на raṡûr raṡûr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на salîra salîra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sfuriunâz sfuriunâz [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spargujèr spargujèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stracantån stracantån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tâc tâc [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на teremòt teremòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zénti zénti [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia dl'èv agåccia dl'èv [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на arbòt arbòt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на båggn båggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bèrbi bèrbi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaiṡ bulgnaiṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на caghèr caghèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на chèśa chèśa [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на disàggn disàggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fèrila fèrila [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fudratta fudratta [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gatarî gatarî [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на incazadûri incazadûri [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на magâra magâra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ômen ômen [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sarrel sarrel [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡgabuzén ṡgabuzén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на sparpajèr sparpajèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на stranûd stranûd [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tâi tâi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tirànt tirànt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zintûra zintûra [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia dla balanza agåccia dla balanza [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на armèri armèri [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bandîga bandîga [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bèṡ bèṡ [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaisa bulgnaisa [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на calzaider calzaider [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на chèśi chèśi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fitón fitón [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на fusén fusén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на gómmt gómmt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на infilzèr infilzèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на limôṡna limôṡna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на menefreghîṡum menefreghîṡum [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на òt òt [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на pulsén pulsén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на råtti råtti [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на savair savair [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ṡganasån ṡganasån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на spurcézzi spurcézzi [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на strazarôl strazarôl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на tamarâz tamarâz [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на truvèr truvèr [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на zintûri zintûri [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на agåccia dla gâliga agåccia dla gâliga [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на arpundén arpundén [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на barsanèl barsanèl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на birån birån [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на bulgnaiṡa bulgnaiṡa [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на calzîder calzîder [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ciócc ciócc [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на dṡàggn dṡàggn [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на frîda frîda [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на galàna galàna [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на grasôl grasôl [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ingrugnìr-s ingrugnìr-s [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на limôṡni limôṡni [egl] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на métter dänter métter dänter [egl] Очаква произнасяне