Категория:

body parts

Запиши произношенията на body parts

 • Произношение на mitohtôsim mitohtôsim [cr]
 • Произношение на nitohtôsimak nitohtôsimak [cr]
 • Произношение на kitohtôsimak kitohtôsimak [cr]
 • Произношение на otohtôsima otohtôsima [cr]
 • Произношение на mitêh mitêh [cr]
 • Произношение на nitêh nitêh [cr]
 • Произношение на kitêh kitêh [cr]
 • Произношение на otêh otêh [cr]
 • Произношение на wâskikan wâskikan [cr]
 • Произношение на kâskikan kâskikan [cr]
 • Произношение на kitîhiyak kitîhiyak [cr]
 • Произношение на nitîhiyak nitîhiyak [cr]
 • Произношение на otîhiya otîhiya [cr]
 • Произношение на mâwikan mâwikan [cr]
 • Произношение на nâwikan nâwikan [cr]
 • Произношение на kâwikan kâwikan [cr]
 • Произношение на wâwikan wâwikan [cr]
 • Произношение на mâskikan mâskikan [cr]
 • Произношение на nâskikan nâskikan [cr]
 • Произношение на môhpanak môhpanak [cr]
 • Произношение на nôhpanak nôhpanak [cr]
 • Произношение на kôhpanak kôhpanak [cr]
 • Произношение на ohpana ohpana [cr]
 • Произношение на mitôskwan mitôskwan [cr]
 • Произношение на mispiton mispiton [cr]
 • Произношение на mitihtikon mitihtikon [cr]
 • Произношение на micihciy micihciy [cr]
 • Произношение на maskasiy maskasiy [cr]
 • Произношение на yîkicihcân yîkicihcân [cr]
 • Произношение на micihcîs micihcîs [cr]
 • Произношение на mispikay mispikay [cr]
 • Произношение на kitihtikosiyak kitihtikosiyak [cr]
 • Произношение на otihtikosiya otihtikosiya [cr]
 • Произношение на miskon miskon [cr]
 • Произношение на niskon niskon [cr]
 • Произношение на kiskon kiskon [cr]
 • Произношение на oskon oskon [cr]
 • Произношение на mitisiy mitisiy [cr]
 • Произношение на otisiy otisiy [cr]
 • Произношение на nitisiy nitisiy [cr]
 • Произношение на kitisiy kitisiy [cr]
 • Произношение на nitihtikosiyak nitihtikosiyak [cr]
 • Произношение на mitihtikosiy mitihtikosiy [cr]
 • Произношение на nispikaya nispikaya [cr]
 • Произношение на watay watay [cr]
 • Произношение на kispikaya kispikaya [cr]
 • Произношение на ospikaya ospikaya [cr]
 • Произношение на mispikêkan mispikêkan [cr]
 • Произношение на nispikêkana nispikêkana [cr]
 • Произношение на kispikêkana kispikêkana [cr]
 • Произношение на katay katay [tl]
 • Произношение на natay natay [cr]
 • Произношение на matay matay [cr]
 • Произношение на ospikêkana ospikêkana [cr]
 • Произношение на nisôkan nisôkan [cr]
 • Произношение на kisôkan kisôkan [cr]
 • Произношение на osôkan osôkan [cr]
 • Произношение на mitiy mitiy [cr]
 • Произношение на nitiy nitiy [cr]
 • Произношение на kitiy kitiy [cr]
 • Произношение на misôkan misôkan [cr]
 • Произношение на otiy otiy [cr]
 • Произношение на micisk micisk [cr]
 • Произношение на nicisk nicisk [cr]
 • Произношение на kicisk kicisk [cr]
 • Произношение на ocisk ocisk [cr]
 • Произношение на otâhkaya otâhkaya [cr]
 • Произношение на mitakisiy mitakisiy [cr]
 • Произношение на nitakisiy nitakisiy [cr]
 • Произношение на kitakisiy kitakisiy [cr]
 • Произношение на otakisiy otakisiy [cr]
 • Произношение на mitakay mitakay [cr]
 • Произношение на nitakay nitakay [cr]
 • Произношение на kitakay kitakay [cr]
 • Произношение на otakay otakay [cr]
 • Произношение на mitâhkay mitâhkay [cr]
 • Произношение на nitâhkay nitâhkay [cr]
 • Произношение на kitâhkay kitâhkay [cr]
 • Произношение на opwâma opwâma [cr]
 • Произношение на miskât miskât [cr]
 • Произношение на niskâta niskâta [cr]
 • Произношение на oskâta oskâta [cr]
 • Произношение на kiskâta kiskâta [cr]
 • Произношение на kipwâma kipwâma [cr]
 • Произношение на nipwâma nipwâma [cr]
 • Произношение на mipwâm mipwâm [cr]
 • Произношение на mitokan mitokan [cr]
 • Произношение на nitokana nitokana [cr]
 • Произношение на kitokana kitokana [cr]
 • Произношение на otokana otokana [cr]
 • Произношение на misicis misicis [cr]
 • Произношение на nisicisa nisicisa [cr]
 • Произношение на kisicisa kisicisa [cr]
 • Произношение на osicisa osicisa [cr]
 • Произношение на yîkisitân yîkisitân [cr]
 • Произношение на niyîkisitâna niyîkisitâna [cr]
 • Произношение на kiyîkisitâna kiyîkisitâna [cr]
 • Произношение на oyîkisitâna oyîkisitâna [cr]
 • Произношение на osita osita [cr]
 • Произношение на kisita kisita [cr]