Категория:

body parts

Запиши произношенията на body parts

 • Произношение на niskiwan niskiwan [cr]
 • Произношение на miskiwan miskiwan [cr]
 • Произношение на otêyikoma otêyikoma [cr]
 • Произношение на kitêyikoma kitêyikoma [cr]
 • Произношение на nitêyikoma nitêyikoma [cr]
 • Произношение на mitêyikom mitêyikom [cr]
 • Произношение на okot okot [hu]
 • Произношение на kikot kikot [cr]
 • Произношение на kiskiwan kiskiwan [cr]
 • Произношение на nikot nikot [cr]
 • Произношение на mikot mikot [cr]
 • Произношение на oskiwan oskiwan [cr]
 • Произношение на mihtawakay mihtawakay [cr]
 • Произношение на mîpit mîpit [cr]
 • Произношение на otôn otôn [cr]
 • Произношение на kitôn kitôn [cr]
 • Произношение на nitôn nitôn [cr]
 • Произношение на mitôn mitôn [cr]
 • Произношение на ohtawakaya ohtawakaya [cr]
 • Произношение на kihtawakaya kihtawakaya [cr]
 • Произношение на nihtawakaya nihtawakaya [cr]
 • Произношение на kêscakâsa kêscakâsa [cr]
 • Произношение на nêscakâsa nêscakâsa [cr]
 • Произношение на mêstakaya mêstakaya [cr]
 • Произношение на ostikwân ostikwân [cr]
 • Произношение на kistikwân kistikwân [cr]
 • Произношение на nistikwân nistikwân [cr]
 • Произношение на mistikwân mistikwân [cr]
 • Произношение на wiyaw wiyaw [cr]
 • Произношение на wêscakâsa wêscakâsa [cr]
 • Произношение на miskâhtik miskâhtik [cr]
 • Произношение на niskâhtik niskâhtik [cr]
 • Произношение на oskîsikwa oskîsikwa [cr]
 • Произношение на kiskîsikwa kiskîsikwa [cr]
 • Произношение на niskîsikwa niskîsikwa [cr]
 • Произношение на miskîsik miskîsik [cr]
 • Произношение на miyêsapiwinânisa miyêsapiwinânisa [cr]
 • Произношение на miyêsapiwinâna miyêsapiwinâna [cr]
 • Произношение на oskâhtik oskâhtik [cr]
 • Произношение на kiskâhtik kiskâhtik [cr]
 • Произношение на waniwaya waniwaya [cr]
 • Произношение на mitâpiskan mitâpiskan [cr]
 • Произношение на nitâpiskan nitâpiskan [cr]
 • Произношение на kitâpiskan kitâpiskan [cr]
 • Произношение на otâpiskan otâpiskan [cr]
 • Произношение на mikwayaw mikwayaw [cr]
 • Произношение на nikwayaw nikwayaw [cr]
 • Произношение на kikwayaw kikwayaw [cr]
 • Произношение на kaniwaya kaniwaya [cr]
 • Произношение на naniwaya naniwaya [cr]
 • Произношение на nîpita nîpita [cr]
 • Произношение на kîpita kîpita [cr]
 • Произношение на wîpita wîpita [cr]
 • Произношение на mitêyaniy mitêyaniy [cr]
 • Произношение на nitêyaniy nitêyaniy [cr]
 • Произношение на kitêyaniy kitêyaniy [cr]
 • Произношение на otêyaniy otêyaniy [cr]
 • Произношение на maniway maniway [cr]
 • Произношение на okohtâkan okohtâkan [cr]
 • Произношение на kikohtâkan kikohtâkan [cr]
 • Произношение на nikohtâkan nikohtâkan [cr]
 • Произношение на mikohtâkan mikohtâkan [cr]
 • Произношение на okohtaskway okohtaskway [cr]
 • Произношение на kikohtaskway kikohtaskway [cr]
 • Произношение на nikohtaskway nikohtaskway [cr]
 • Произношение на mikohtaskway mikohtaskway [cr]
 • Произношение на kicihciya kicihciya [cr]
 • Произношение на ocihciya ocihciya [cr]
 • Произношение на nicihcîsa nicihcîsa [cr]
 • Произношение на kicihcîsa kicihcîsa [cr]
 • Произношение на ocihcîsa ocihcîsa [cr]
 • Произношение на niyîkicihcâna niyîkicihcâna [cr]
 • Произношение на kiyîkicihcâna kiyîkicihcâna [cr]
 • Произношение на oyîkicihcâna oyîkicihcâna [cr]
 • Произношение на naskasiyak naskasiyak [cr]
 • Произношение на kaskasiyak kaskasiyak [cr]
 • Произношение на waskasiya waskasiya [cr]
 • Произношение на nicihciya nicihciya [cr]
 • Произношение на otôskwana otôskwana [cr]
 • Произношение на kitôskwana kitôskwana [cr]
 • Произношение на mitihtiman mitihtiman [cr]
 • Произношение на nitihtimana nitihtimana [cr]
 • Произношение на kitihtimana kitihtimana [cr]
 • Произношение на otihtimana otihtimana [cr]
 • Произношение на nitihtikonwa nitihtikonwa [cr]
 • Произношение на kitihtikonwa kitihtikonwa [cr]
 • Произношение на otihtikonwa otihtikonwa [cr]
 • Произношение на nispitona nispitona [cr]
 • Произношение на kispitona kispitona [cr]
 • Произношение на ospitona ospitona [cr]
 • Произношение на nitôskwana nitôskwana [cr]
 • Произношение на mitîhiy mitîhiy [cr]
 • Произношение на ospiskwan ospiskwan [cr]
 • Произношение на kispiskwan kispiskwan [cr]
 • Произношение на nispiskwan nispiskwan [cr]
 • Произношение на mispiskwan mispiskwan [cr]
 • Произношение на mitohtôsim mitohtôsim [cr]
 • Произношение на nitohtôsimak nitohtôsimak [cr]
 • Произношение на kitohtôsimak kitohtôsimak [cr]
 • Произношение на otohtôsima otohtôsima [cr]