Категория:

bodhisattva

Запиши произношенията на bodhisattva

 • Произношение на bosatsu bosatsu [ja]
 • Произношение на jataka jataka [sa]
 • Запиши произношението на Raja-parikathara-pratnamili Raja-parikathara-pratnamili [hi] Очаква произнасяне
 • Произношение на બોધિસત્વ બોધિસત્વ [gu]
 • Запиши произношението на ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ ବୋଧିସତ୍ତ୍ଵ [or] Очаква произнасяне
 • Произношение на 十一面観音 十一面観音 [ja]
 • Произношение на 地藏王菩薩 地藏王菩薩 [zh]
 • Произношение на 大願地藏菩萨 大願地藏菩萨 [zh]
 • Произношение на 大願地藏菩薩 大願地藏菩薩 [zh]
 • Произношение на 弘法大師 弘法大師 [ja]
 • Произношение на 文殊菩薩 文殊菩薩 [ja]
 • Произношение на 日光菩薩 日光菩薩 [ja]
 • Произношение на 普賢菩薩 普賢菩薩 [ja]
 • Произношение на 月光菩薩 月光菩薩 [ja]
 • Произношение на 聖観音 聖観音 [ja]
 • Произношение на 觀音菩萨 觀音菩萨 [yue]
 • Произношение на 觀音菩薩 觀音菩薩 [yue]
 • Произношение на 观音菩萨 观音菩萨 [zh]
 • Произношение на 阿弥陀佛 阿弥陀佛 [zh]
 • Произношение на 보살 보살 [ko]