Категория:

Arabic loanwords (tt)

Запиши произношенията на Arabic loanwords (tt)

 • Произношение на рух рух [tt]
 • Произношение на Рәхмәт Рәхмәт [tt]
 • Произношение на зинһар зинһар [tt]
 • Произношение на тул тул [chm]
 • Произношение на риба риба [uk]
 • Произношение на сәнгать сәнгать [tt]
 • Произношение на мәслихәт мәслихәт [tt]
 • Произношение на ләвазим ләвазим [tt]
 • Произношение на Риза Риза [ru]
 • Произношение на гак гак [ru]
 • Произношение на нөсхә нөсхә [tt]
 • Произношение на мәхдүм мәхдүм [tt]
 • Произношение на нөктә нөктә [tt]
 • Произношение на сәмум сәмум [tt]
 • Произношение на рәсми рәсми [tt]
 • Произношение на Нур Нур [chm]
 • Произношение на Рамазан Рамазан [ru]
 • Произношение на ма ма [cv]
 • Произношение на раушан раушан [tt]
 • Произношение на җөббә җөббә [tt]
 • Произношение на никах никах [tt]
 • Произношение на нәфрәт нәфрәт [tt]
 • Произношение на ихлас ихлас [tt]
 • Произношение на ихтимал ихтимал [tt]
 • Произношение на сада сада [sr]
 • Произношение на Хафиз Хафиз [ru]
 • Произношение на нәсел нәсел [tt]
 • Произношение на сахиб сахиб [ru]
 • Произношение на каим каим [chm]
 • Произношение на Мөдәрис Мөдәрис [ba]
 • Произношение на сарыф сарыф [tt]
 • Произношение на Кәшиф Кәшиф [tt]
 • Произношение на камус камус [ru]
 • Произношение на мәсхәрә мәсхәрә [tt]
 • Произношение на рөхсәт рөхсәт [tt]
 • Произношение на ихтыяр ихтыяр [tt]
 • Произношение на нәшер нәшер [tt]
 • Произношение на самими самими [tt]
 • Произношение на гуд гуд [tt]
 • Произношение на рәсем рәсем [tt]
 • Произношение на рәхәт рәхәт [tt]
 • Произношение на насыйп насыйп [tt]
 • Произношение на гарак гарак [tt]
 • Произношение на мәкамә мәкамә [tt]
 • Произношение на мөсәхәбәт мөсәхәбәт [tt]
 • Произношение на итлаф итлаф [tt]
 • Произношение на гамзә гамзә [tt]
 • Произношение на зәһәб зәһәб [tt]
 • Произношение на иртиҗалән иртиҗалән [tt]
 • Произношение на һиммәт һиммәт [tt]
 • Произношение на ихдас ихдас [tt]
 • Произношение на көллия көллия [tt]
 • Произношение на мохариб мохариб [tt]
 • Произношение на иҗтиһад иҗтиһад [tt]
 • Произношение на мәнфүр мәнфүр [tt]
 • Произношение на бәйин бәйин [tt]
 • Произношение на билкөлли билкөлли [tt]
 • Произношение на мәгъйүб мәгъйүб [tt]
 • Произношение на садәдил садәдил [tt]
 • Произношение на тәрҗигъ тәрҗигъ [tt]
 • Произношение на фәрдә фәрдә [tt]
 • Произношение на тәкъвим тәкъвим [tt]
 • Произношение на нәсыйхәт нәсыйхәт [tt]
 • Произношение на мөвашшагъ мөвашшагъ [tt]
 • Произношение на тиҗарәт тиҗарәт [tt]
 • Произношение на мөхәшши мөхәшши [tt]
 • Произношение на истидлалән истидлалән [tt]
 • Произношение на иттигаз иттигаз [tt]
 • Произношение на карурә карурә [tt]
 • Произношение на рисвай рисвай [tt]
 • Произношение на гаса гаса [tt]
 • Произношение на истикълал истикълал [tt]
 • Произношение на иштидад иштидад [tt]
 • Произношение на истиҗабә истиҗабә [tt]
 • Произношение на биһүдә биһүдә [tt]
 • Произношение на гарз гарз [tt]
 • Произношение на тәхәккем тәхәккем [tt]
 • Произношение на истихалә истихалә [tt]
 • Произношение на карин карин [tt]
 • Произношение на мөфлис мөфлис [tt]
 • Произношение на хәммам хәммам [tt]
 • Произношение на кәррә кәррә [tt]
 • Произношение на мөкәлләф мөкәлләф [tt]
 • Произношение на хидая хидая [tt]
 • Произношение на иштимам иштимам [tt]
 • Произношение на мөхтасар мөхтасар [tt]
 • Произношение на истила истила [tt]
 • Произношение на әбдәст әбдәст [tt]
 • Произношение на кодси кодси [tt]
 • Произношение на нәҗес нәҗес [tt]
 • Произношение на мәзгаль мәзгаль [tt]
 • Произношение на мөштәрәк мөштәрәк [tt]
 • Произношение на сәнәгать сәнәгать [tt]
 • Произношение на һәдҗә һәдҗә [tt]
 • Произношение на миһер миһер [tt]
 • Произношение на сәҗия сәҗия [tt]
 • Произношение на һәдер һәдер [tt]
 • Произношение на сәясәт сәясәт [tt]
 • Произношение на мөәккәл мөәккәл [tt]
 • Произношение на кәсәбә кәсәбә [tt]