• Произношение на midollo allungato midollo allungato [it]
 • Произношение на polpastrello polpastrello [it]
 • Произношение на periodonto periodonto [it]
 • Произношение на periodontale periodontale [it]
 • Произношение на sottomandibolare sottomandibolare [it]
 • Произношение на sottolinguale sottolinguale [it]
 • Произношение на parotideo parotideo [it]
 • Произношение на sierosa sierosa [it]
 • Произношение на cardias cardias [it]
 • Произношение на mesenterico mesenterico [it]
 • Произношение на pancreatico pancreatico [it]
 • Произношение на cistico cistico [it]
 • Произношение на piloro piloro [pt]
 • Произношение на pilorico pilorico [it]
 • Произношение на diverticolo diverticolo [it]
 • Произношение на duodenale duodenale [it]
 • Произношение на sigma sigma [grc]
 • Произношение на splenico splenico [it]
 • Произношение на flessura flessura [it]
 • Произношение на vasomotore vasomotore [it]
 • Произношение на sudoriparo sudoriparo [it]
 • Произношение на collettore collettore [it]
 • Произношение на glomerulo glomerulo [it]
 • Произношение на tubulo tubulo [it]
 • Произношение на uretrale uretrale [it]
 • Произношение на epitelio epitelio [it]
 • Произношение на membranoso membranoso [it]
 • Произношение на extracellulare extracellulare [it]
 • Произношение на intracellulare intracellulare [it]
 • Произношение на peritubulare peritubulare [it]