Категория:

ABB型疊詞

Запиши произношенията на ABB型疊詞

 • Произношение на 郁郁葱葱 郁郁葱葱 [zh]
 • Произношение на 慢吞吞 慢吞吞 [yue]
 • Произношение на 马马虎虎 马马虎虎 [zh]
 • Произношение на 婆婆妈妈 婆婆妈妈 [zh]
 • Произношение на 老老实实 老老实实 [wuu]
 • Произношение на 嬲爆爆 嬲爆爆 [yue]
 • Произношение на 口口声声 口口声声 [zh]
 • Произношение на 心喐喐 心喐喐 [yue]
 • Произношение на 跌跌撞撞 跌跌撞撞 [zh]
 • Произношение на 鬼鬼祟祟 鬼鬼祟祟 [zh]
 • Произношение на 反反复复 反反复复 [zh]
 • Произношение на 战战兢兢 战战兢兢 [zh]
 • Произношение на 香噴噴 香噴噴 [yue]
 • Произношение на 静幽幽 静幽幽 [yue]
 • Произношение на 勤勤恳恳 勤勤恳恳 [zh]
 • Произношение на 叽叽喳喳 叽叽喳喳 [zh]
 • Произношение на 凍冰冰 凍冰冰 [yue]
 • Произношение на 明明白白 明明白白 [zh]
 • Произношение на 唯唯諾諾 唯唯諾諾 [ja]
 • Произношение на 熙熙攘攘 熙熙攘攘 [zh]
 • Произношение на 来来回回 来来回回 [zh]
 • Произношение на 千千万万 千千万万 [zh]
 • Произношение на 沸沸扬扬 沸沸扬扬 [zh]
 • Произношение на 戇居居 戇居居 [yue]
 • Произношение на 冻冰冰 冻冰冰 [yue]
 • Произношение на 轰轰烈烈 轰轰烈烈 [zh]
 • Произношение на 整整齐齐 整整齐齐 [wuu]
 • Произношение на 断断续续 断断续续 [zh]
 • Произношение на 孤零零 孤零零 [zh]
 • Произношение на 馬馬虎虎 馬馬虎虎 [zh]
 • Произношение на 生勾勾 生勾勾 [yue]
 • Произношение на 病病歪歪 病病歪歪 [zh]
 • Произношение на 扎扎实实 扎扎实实 [hak]
 • Произношение на 清清楚楚 清清楚楚 [wuu]
 • Произношение на 辛辛苦苦 辛辛苦苦 [yue]
 • Произношение на 干干净净 干干净净 [wuu]
 • Произношение на 胆粗粗 胆粗粗 [yue]
 • Произношение на 嘰嘰喳喳 嘰嘰喳喳 [zh]
 • Произношение на 堂堂正正 堂堂正正 [hak]
 • Произношение на 勤勤懇懇 勤勤懇懇 [zh]
 • Произношение на 蒙查查 蒙查查 [yue]
 • Произношение на 光禿禿 光禿禿 [zh]
 • Произношение на 熱辣辣 熱辣辣 [yue]
 • Произношение на 囉囉嗦嗦 囉囉嗦嗦 [zh]
 • Произношение на 肥嘟嘟 肥嘟嘟 [yue]
 • Произношение на 血淋淋 血淋淋 [yue]
 • Произношение на 纷纷扬扬 纷纷扬扬 [zh]
 • Произношение на 斷斷續續 斷斷續續 [zh]
 • Произношение на 香喷喷 香喷喷 [wuu]
 • Произношение на 方方正正 方方正正 [zh]
 • Произношение на 轟轟烈烈 轟轟烈烈 [zh]
 • Произношение на 的的确确 的的确确 [wuu]
 • Произношение на 光秃秃 光秃秃 [zh]
 • Произношение на 笑瞇瞇 笑瞇瞇 [zh]
 • Произношение на 三三兩兩 三三兩兩 [yue]
 • Произношение на 卿卿我我 卿卿我我 [yue]
 • Произношение на 兢兢業業 兢兢業業 [zh]
 • Произношение на 冒冒失失 冒冒失失 [zh]
 • Произношение на 白雪雪 白雪雪 [yue]
 • Произношение на 輕飄飄 輕飄飄 [wuu]
 • Произношение на 层层叠叠 层层叠叠 [zh]
 • Произношение на 三三五五 三三五五 [zh]
 • Произношение на 密密麻麻 密密麻麻 [zh]
 • Произношение на 心思思 心思思 [yue]
 • Произношение на 結結巴巴 結結巴巴 [zh]
 • Произношение на 端端正正 端端正正 [zh]
 • Произношение на 陸陸續續 陸陸續續 [zh]
 • Произношение на 痴痴呆呆 痴痴呆呆 [yue]
 • Произношение на 红当当 红当当 [yue]
 • Произношение на 兢兢业业 兢兢业业 [zh]
 • Произношение на 慌失失 慌失失 [yue]
 • Произношение на 热辣辣 热辣辣 [yue]
 • Произношение на 水汪汪 水汪汪 [yue]
 • Произношение на 实实在在 实实在在 [hak]
 • Произношение на 匆匆忙忙 匆匆忙忙 [yue]
 • Произношение на 风风雨雨 风风雨雨 [zh]
 • Произношение на 戆居居 戆居居 [yue]
 • Произношение на 吞吞吐吐 吞吞吐吐 [hak]
 • Произношение на 急急忙忙 急急忙忙 [hak]
 • Произношение на 哭哭啼啼 哭哭啼啼 [zh]
 • Произношение на 地地道道 地地道道 [zh]
 • Произношение на 形形色色 形形色色 [zh]
 • Произношение на 黑鼆鼆 黑鼆鼆 [yue]
 • Произношение на 滑捋捋 滑捋捋 [yue]
 • Произношение на 鼓鼓囊囊 鼓鼓囊囊 [zh]
 • Произношение на 口口聲聲 口口聲聲 [zh]
 • Произношение на 白白淨淨 白白淨淨 [yue]
 • Произношение на 滑潺潺 滑潺潺 [yue]
 • Произношение на 眼定定 眼定定 [yue]
 • Произношение на 似层层 似层层 [yue]
 • Произношение на 大大小小 大大小小 [zh]
 • Произношение на 高高兴兴 高高兴兴 [zh]
 • Произношение на 浩浩荡荡 浩浩荡荡 [zh]
 • Произношение на 白蒙蒙 白蒙蒙 [zh]
 • Произношение на 林林總總 林林總總 [yue]
 • Произношение на 磊磊落落 磊磊落落 [ja]
 • Произношение на 似層層 似層層 [yue]
 • Произношение на 林林总总 林林总总 [zh]
 • Произношение на 骨杉杉 骨杉杉 [yue]
 • Произношение на 恭恭敬敬 恭恭敬敬 [zh]