Категория:

2500 frequently used words

Запиши произношенията на 2500 frequently used words

 • Произношение на 一 [yue]
 • Произношение на 丁 [zh]
 • Произношение на 七 [ja]
 • Произношение на 万 [wuu]
 • Произношение на 丈 [zh]
 • Произношение на 三 [zh]
 • Произношение на 上 [zh]
 • Произношение на 下 [zh]
 • Произношение на 不 [zh]
 • Произношение на 与 [zh]
 • Произношение на 丑 [zh]
 • Произношение на 专 [wuu]
 • Произношение на 个 [zh]
 • Произношение на 中 [zh]
 • Произношение на 丰 [zh]
 • Произношение на 丸 [ja]
 • Произношение на 丹 [zh]
 • Произношение на 为 [zh]
 • Произношение на 乃 [wuu]
 • Произношение на 久 [wuu]
 • Произношение на 么 [zh]
 • Произношение на 义 [wuu]
 • Произношение на 之 [zh]
 • Произношение на 乌 [zh]
 • Произношение на 乏 [zh]
 • Произношение на 乙 [ja]
 • Произношение на 九 [zh]
 • Произношение на 乞 [ja]
 • Произношение на 也 [zh]
 • Произношение на 习 [nan]
 • Произношение на 乡 [wuu]
 • Произношение на 书 [zh]
 • Произношение на 了 [yue]
 • Произношение на 予 [zh]
 • Произношение на 二 [zh]
 • Произношение на 于 [yue]
 • Произношение на 亏 [nan]
 • Произношение на 云 [wuu]
 • Произношение на 互 [yue]
 • Произношение на 五 [zh]
 • Произношение на 井 [wuu]
 • Произношение на 亡 [wuu]
 • Произношение на 人 [zh]
 • Произношение на 亿 亿 [zh]
 • Произношение на 什 [zh]
 • Произношение на 仁 [zh]
 • Произношение на 仅 [zh]
 • Произношение на 仆 [wuu]
 • Произношение на 仇 [ja]
 • Произношение на 今 [ja]
 • Произношение на 介 [wuu]
 • Произношение на 仍 [zh]
 • Произношение на 从 [zh]
 • Произношение на 仓 [zh]
 • Произношение на 以 [yue]
 • Произношение на 儿 [zh]
 • Произношение на 允 [zh]
 • Произношение на 元 [yue]
 • Произношение на 入 [wuu]
 • Произношение на 八 [zh]
 • Произношение на 公 [ja]
 • Произношение на 六 [zh]
 • Произношение на 内 [zh]
 • Произношение на 冈 [zh]
 • Произношение на 几 [zh]
 • Произношение на 凡 [yue]
 • Произношение на 凤 [zh]
 • Произношение на 凶 [zh]
 • Произношение на 刀 [ja]
 • Произношение на 刃 [zh]
 • Произношение на 分 [yue]
 • Произношение на 切 [zh]
 • Произношение на 力 [zh]
 • Произношение на 劝 [zh]
 • Произношение на 办 [zh]
 • Произношение на 勺 [ja]
 • Произношение на 勾 [zh]
 • Произношение на 勿 [wuu]
 • Произношение на 匀 [zh]
 • Произношение на 化 [zh]
 • Произношение на 匹 [zh]
 • Произношение на 区 [zh]
 • Произношение на 十 [zh]
 • Произношение на 千 [zh]
 • Произношение на 升 [zh]
 • Произношение на 午 [ja]
 • Произношение на 卜 [wuu]
 • Произношение на 卫 [hak]
 • Произношение на 厂 [zh]
 • Произношение на 厅 [nan]
 • Произношение на 历 [wuu]
 • Произношение на 又 [wuu]
 • Произношение на 叉 [zh]
 • Произношение на 及 [yue]
 • Произношение на 友 [yue]
 • Произношение на 双 [hak]
 • Произношение на 反 [ja]
 • Произношение на 口 [ja]
 • Произношение на 土 [zh]
 • Произношение на 士 [yue]