Категория:

表示才疏學淺的成語

Запиши произношенията на 表示才疏學淺的成語

 • Произношение на 蜀犬吠日 蜀犬吠日 [zh]
 • Произношение на 孤陋寡聞 孤陋寡聞 [zh]
 • Произношение на 井底之蛙 井底之蛙 [zh]
 • Произношение на 不可救药 不可救药 [zh]
 • Произношение на 孤陋寡闻 孤陋寡闻 [zh]
 • Произношение на 了不长进 了不长进 [zh]
 • Произношение на 不識時務 不識時務 [zh]
 • Произношение на 坐井觀天 坐井觀天 [zh]
 • Произношение на 一物不知 一物不知 [zh]
 • Произношение на 鼠目寸光 鼠目寸光 [zh]
 • Произношение на 不郎不秀 不郎不秀 [zh]
 • Произношение на 不稂不莠 不稂不莠 [zh]
 • Произношение на 顽固不化 顽固不化 [zh]
 • Произношение на 坐井观天 坐井观天 [zh]
 • Произношение на 师心自用 师心自用 [zh]
 • Произношение на 不识大体 不识大体 [zh]
 • Произношение на 吴下阿蒙 吴下阿蒙 [zh]
 • Произношение на 不可救藥 不可救藥 [zh]
 • Произношение на 不識大體 不識大體 [zh]
 • Произношение на 管见所及 管见所及 [zh]
 • Произношение на 目光短浅 目光短浅 [zh]