Категория:

木管乐器

Запиши произношенията на 木管乐器

 • Произношение на 长笛 长笛 [zh]
 • Произношение на 双簧管 双簧管 [zh]
 • Произношение на 大管 大管 [zh]
 • Произношение на 风笛 风笛 [zh]
 • Произношение на 排萧 排萧 [zh]
 • Произношение на 低音竖笛 低音竖笛 [zh]
 • Произношение на 巴赛管 巴赛管 [zh]
 • Произношение на  高音萨克斯  高音萨克斯 [zh]
 • Произношение на 中音竖笛 中音竖笛 [zh]
 • Произношение на 上低音萨克斯 上低音萨克斯 [zh]
 • Произношение на 短笛 短笛 [zh]
 • Произношение на 倍低音单簧管 倍低音单簧管 [zh]
 • Произношение на 柔音双簧管 柔音双簧管 [zh]
 • Произношение на 低音巴松 低音巴松 [zh]
 • Произношение на 中音萨克斯 中音萨克斯 [zh]
 • Произношение на 高音单簧管 高音单簧管 [zh]
 • Произношение на 次中音萨克斯 次中音萨克斯 [zh]
 • Произношение на 低音长笛 低音长笛 [zh]
 • Произношение на 英国管 英国管 [zh]
 • Произношение на 降E调单簧管 降E调单簧管 [zh]
 • Произношение на 小黑管 小黑管 [zh]
 • Произношение на 中音长笛 中音长笛 [zh]
 • Произношение на A调单簧管 A调单簧管 [zh]
 • Произношение на 低音单簧管 低音单簧管 [zh]
 • Произношение на 高音竖笛 高音竖笛 [zh]
 • Произношение на 木管乐器 木管乐器 [zh]
 • Произношение на 次中音竖笛 次中音竖笛 [zh]
 • Произношение на 中音单簧管 中音单簧管 [zh]
 • Произношение на 降B调单簧管 降B调单簧管 [zh]