Категория:

文法

Запиши произношенията на 文法

 • Произношение на 形容詞 形容詞 [ja]
 • Произношение на 動詞 動詞 [ja]
 • Произношение на 名詞 名詞 [ja]
 • Произношение на 主語 主語 [ja]
 • Произношение на 不定詞 不定詞 [ja]
 • Произношение на 助動詞 助動詞 [ja]
 • Произношение на 賓語 賓語 [nan]
 • Произношение на 比況(ひきょう) 比況(ひきょう) [ja]
 • Произношение на 介詞 介詞 [zh]
 • Произношение на 謂語 謂語 [yue]
 • Произношение на 量詞 量詞 [yue]
 • Произношение на 代詞 代詞 [zh]
 • Произношение на ~てはいけません ~てはいけません [ja]
 • Произношение на 来たら 来たら [ja]
 • Произношение на ~てもいいです ~てもいいです [ja]
 • Произношение на 動名詞 動名詞 [zh]
 • Произношение на 条件形 条件形 [ja]
 • Произношение на 男性名詞 男性名詞 [ja]
 • Произношение на ~はいけない ~はいけない [ja]
 • Произношение на 再帰動詞 再帰動詞 [ja]