Категория:

數學符號

Запиши произношенията на 數學符號

 • Произношение на > > [en]
 • Произношение на % % [ko]
 • Произношение на = = [ru]
 • Произношение на × × [yue]
 • Произношение на ÷ ÷ [ru]
 • Произношение на ﹢ [yue]
 • Произношение на − [vi]
 • Произношение на … [yue]
 • Произношение на ± ± [en]
 • Произношение на √ [ru]
 • Произношение на ∫ [it]
 • Произношение на ∈ [ru]
 • Произношение на ⇒ [it]
 • Произношение на ∂ [it]
 • Произношение на ∑ [hak]
 • Произношение на ‰ [yue]
 • Произношение на ∀ [yue]
 • Произношение на ∪ [yue]
 • Произношение на ⊥ [yue]
 • Произношение на ⊃ [yue]
 • Произношение на ∉ [yue]
 • Произношение на ⇔ [it]
 • Произношение на ∴ [yue]
 • Произношение на ⊆ [yue]
 • Произношение на ∵ [yue]
 • Произношение на ≙ [yue]
 • Произношение на ∃ [yue]
 • Произношение на ↔ [tt]
 • Произношение на ≕ [yue]
 • Произношение на inférieur ou égal inférieur ou égal [fr]
 • Произношение на ∋ [yue]
 • Произношение на ³ ³ [yue]
 • Произношение на ≅ [it]
 • Произношение на - [yue]
 • Произношение на ⊕ [ru]
 • Произношение на ≡ [yue]
 • Произношение на ⊊ [yue]
 • Произношение на ≔ [yue]
 • Произношение на ² ² [hak]
 • Произношение на ≌ [yue]
 • Произношение на ≞ [yue]
 • Произношение на ⊂ [yue]
 • Произношение на ≖ [yue]
 • Произношение на ⊇ [yue]
 • Произношение на ⊄ [yue]
 • Произношение на ≜ [yue]
 • Произношение на ≟ [yue]
 • Произношение на ≚ [yue]
 • Произношение на ← [tt]
 • Произношение на ≃ [yue]
 • Произношение на ∝ [tt]
 • Произношение на ≗ [yue]
 • Произношение на ∩ [yue]
 • Произношение на ′ [tt]
 • Произношение на ″ [tt]
 • Произношение на ﹣ [yue]
 • Произношение на + [yue]
 • Произношение на ≛ [yue]
 • Произношение на → [tt]