Категория:

數字單位

Запиши произношенията на 數字單位

 • Произношение на 十 [zh]
 • Произношение на 正 [yue]
 • Произношение на 百 [zh]
 • Произношение на 不可思議 不可思議 [zh]
 • Произношение на 個 [yue]
 • Произношение на 億 [zh]
 • Произношение на 京 [yue]
 • Произношение на 兆 [zh]
 • Произношение на 無量 無量 [ja]
 • Произношение на 千兆 千兆 [ja]
 • Произношение на 溝 [ja]
 • Произношение на 極 [yue]
 • Произношение на 百萬 百萬 [nan]
 • Произношение на 垓 [ja]
 • Произношение на 載 [yue]
 • Произношение на 十億 十億 [ja]
 • Произношение на 千萬 千萬 [nan]
 • Произношение на 十萬 十萬 [nan]
 • Произношение на 百億 百億 [ja]
 • Произношение на 阿僧祇 阿僧祇 [ja]
 • Произношение на 百秭 百秭 [yue]
 • Произношение на 恆河沙 恆河沙 [yue]
 • Произношение на 十溝 十溝 [yue]
 • Произношение на 千澗 千澗 [yue]
 • Произношение на 百不可思議 百不可思議 [yue]
 • Произношение на 百正 百正 [yue]
 • Произношение на 十秭 十秭 [yue]
 • Произношение на 千極 千極 [yue]
 • Произношение на 十極 十極 [yue]
 • Произношение на 百澗 百澗 [yue]
 • Произношение на 十恆河沙 十恆河沙 [yue]
 • Произношение на 千恆河沙 千恆河沙 [yue]
 • Произношение на 十阿僧祇 十阿僧祇 [yue]
 • Произношение на 千無量 千無量 [yue]
 • Произношение на 那由他 那由他 [ja]
 • Произношение на 百兆 百兆 [yue]
 • Произношение на 百載 百載 [yue]
 • Произношение на 十正 十正 [yue]
 • Произношение на 千那由他 千那由他 [yue]
 • Произношение на 百穰 百穰 [yue]
 • Произношение на 千穰 千穰 [yue]
 • Произношение на 百溝 百溝 [yue]
 • Произношение на 十京 十京 [yue]
 • Произношение на 百阿僧祇 百阿僧祇 [yue]
 • Произношение на 百極 百極 [yue]
 • Произношение на 百無量 百無量 [yue]
 • Произношение на 千載 千載 [yue]
 • Произношение на 百恆河沙 百恆河沙 [yue]
 • Произношение на 十穰 十穰 [yue]
 • Произношение на 千秭 千秭 [yue]
 • Произношение на 十載 十載 [yue]
 • Произношение на 百那由他 百那由他 [yue]
 • Произношение на 千億 千億 [ja]
 • Произношение на 千溝 千溝 [yue]
 • Произношение на 千阿僧祇 千阿僧祇 [yue]
 • Произношение на 千京 千京 [yue]
 • Произношение на 百垓 百垓 [yue]
 • Произношение на 十無量 十無量 [yue]
 • Произношение на 千正 千正 [yue]
 • Произношение на 百京 百京 [yue]
 • Произношение на 十不可思議 十不可思議 [yue]
 • Произношение на 十澗 十澗 [yue]
 • Произношение на 千不可思議 千不可思議 [yue]
 • Произношение на 千垓 千垓 [yue]
 • Произношение на 十兆 十兆 [yue]
 • Произношение на 十那由他 十那由他 [yue]
 • Произношение на 穰 [yue]
 • Произношение на 十垓 十垓 [yue]