Категория:

常用字

Запиши произношенията на 常用字

 • Произношение на 篷 [yue]
 • Произношение на 刑 [yue]
 • Произношение на 烈 [yue]
 • Произношение на 盡 [yue]
 • Произношение на 積 [ja]
 • Произношение на 聯 [yue]
 • Произношение на 液 [yue]
 • Произношение на 禁 [yue]
 • Произношение на 致 [yue]
 • Произношение на 府 [yue]
 • Произношение на 濟 [zh]
 • Произношение на 推 [zh]
 • Произношение на 股 [ja]
 • Произношение на 維 [yue]
 • Произношение на 更 [zh]
 • Произношение на 豐 [yue]
 • Произношение на 調 調 [zh]
 • Произношение на 師 [yue]
 • Произношение на 遠 [yue]
 • Произношение на 離 [yue]
 • Произношение на 級 [yue]
 • Произношение на 載 [yue]
 • Произношение на 續 [yue]
 • Произношение на 移 [yue]
 • Произношение на 女 [yue]
 • Произношение на 繁 [yue]
 • Произношение на 試 [yue]
 • Произношение на 鄉 [yue]
 • Произношение на 老 [zh]
 • Произношение на 劃 [yue]
 • Произношение на 畫 [yue]
 • Произношение на 繼 [yue]
 • Произношение на 雜 [yue]
 • Произношение на 隨 [yue]
 • Произношение на 終 [yue]
 • Произношение на 示 [yue]
 • Произношение на 劑 [yue]
 • Произношение на 墟 [yue]
 • Произношение на 需 [yue]
 • Произношение на 團 [yue]
 • Произношение на 觀 [yue]
 • Произношение на 飛 [yue]
 • Произношение на 紋 [ja]
 • Произношение на 置 [yue]
 • Произношение на 溶 [yue]
 • Произношение на 亞 [yue]
 • Произношение на 助 [yue]
 • Произношение на 混 [yue]
 • Произношение на 副 [yue]
 • Произношение на 給 [yue]
 • Произношение на 優 [yue]
 • Произношение на 流 [zh]
 • Произношение на 引 [yue]
 • Произношение на 僅 [yue]
 • Произношение на 既 [yue]
 • Произношение на 循 [yue]
 • Произношение на 軸 [yue]
 • Произношение на 務 [yue]
 • Произношение на 覺 [yue]
 • Произношение на 力 [zh]
 • Произношение на 處 [yue]
 • Произношение на 價 [yue]
 • Произношение на 路 [zh]
 • Произношение на 立 [zh]
 • Произношение на 構 [yue]
 • Произношение на 類 [zh]
 • Произношение на 怎 [yue]
 • Произношение на 悔 [yue]
 • Произношение на 勞 [zh]
 • Произношение на 令 [zh]
 • Произношение на 癸 [zh]
 • Произношение на 年 [zh]
 • Произношение на 跡 [yue]
 • Произношение на 標 [yue]
 • Произношение на 北 [zh]
 • Произношение на 便 [yue]
 • Произношение на 錯 [yue]
 • Произношение на 須 [zh]
 • Произношение на 創 [yue]
 • Произношение на 消 [zh]
 • Произношение на 曆 [yue]
 • Произношение на 導 [yue]
 • Произношение на 聯 [zh]
 • Произношение на 擊 [yue]
 • Произношение на 戊 [zh]
 • Произношение на 判 [yue]
 • Произношение на 況 [yue]
 • Произношение на 裝 [yue]
 • Произношение на 林 [zh]
 • Произношение на 確 [yue]
 • Произношение на 顯 [zh]
 • Произношение на 記 [ja]
 • Произношение на 豆类 豆类 [zh]
 • Произношение на 協 [yue]
 • Произношение на 訴 [yue]
 • Произношение на 限 [yue]
 • Произношение на 態 [yue]
 • Произношение на 測 [yue]
 • Произношение на 閱 [yue]
 • Произношение на 說 [yue]