Категория:

常用字

Запиши произношенията на 常用字

 • Произношение на 承 [yue]
 • Произношение на 益 [yue]
 • Произношение на 現 [yue]
 • Произношение на 片 [yue]
 • Произношение на 不 [zh]
 • Произношение на 員 [yue]
 • Произношение на 技 [yue]
 • Произношение на 數 [yue]
 • Произношение на 爾 [yue]
 • Произношение на 氣 [yue]
 • Произношение на 輸 [zh]
 • Произношение на 准 [yue]
 • Произношение на 考 [ja]
 • Произношение на 講 [yue]
 • Произношение на 洋 [yue]
 • Произношение на 計 [yue]
 • Произношение на 視 [yue]
 • Произношение на 使 使 [zh]
 • Произношение на 興 [yue]
 • Произношение на 惡 [yue]
 • Произношение на 縣 [yue]
 • Произношение на 委 [zh]
 • Произношение на 例 [ja]
 • Произношение на 餘 [zh]
 • Произношение на 突 [yue]
 • Произношение на 某 [yue]
 • Произношение на 惠 [yue]
 • Произношение на 領 [zh]
 • Произношение на 絲 [yue]
 • Произношение на 脫 [yue]
 • Произношение на 當 [yue]
 • Произношение на 屬 [yue]
 • Произношение на 勢 [zh]
 • Произношение на 配 [yue]
 • Произношение на 褐 [wuu]
 • Произношение на 寶 [yue]
 • Произношение на 般 [yue]
 • Произношение на 支 [yue]
 • Произношение на 農 [yue]
 • Произношение на 際 [ja]
 • Произношение на 壓 [zh]
 • Произношение на 樣 [yue]
 • Произношение на 護 [yue]
 • Произношение на 備 [yue]
 • Произношение на 始 [zh]
 • Произношение на 汽 [yue]
 • Произношение на 剎 [yue]
 • Произношение на 挨 [yue]
 • Произношение на 狀 [yue]
 • Произношение на 派 [wuu]
 • Произношение на 抗 [yue]
 • Произношение на 摘 [yue]
 • Произношение на 吸 [yue]
 • Произношение на 票 [zh]
 • Произношение на 緊 [zh]
 • Произношение на 燒 [yue]
 • Произношение на 織 [yue]
 • Произношение на 蠟 [yue]
 • Произношение на 采 [yue]
 • Произношение на 雙 [zh]
 • Произношение на 基 [yue]
 • Произношение на 廣 [zh]
 • Произношение на 充 [yue]
 • Произношение на 仍 [zh]
 • Произношение на 輕 [yue]
 • Произношение на 逐 [yue]
 • Произношение на 較 [yue]
 • Произношение на 兒 [yue]
 • Произношение на 據 [yue]
 • Произношение на 增 [yue]
 • Произношение на 廠 [zh]
 • Произношение на 俗 [yue]
 • Произношение на 聚 [yue]
 • Произношение на 防 [yue]
 • Произношение на 金 [zh]
 • Произношение на 了 [zh]
 • Произношение на 止 [zh]
 • Произношение на 均 [yue]
 • Произношение на 具 [ja]
 • Произношение на 產 [yue]
 • Произношение на 難 [yue]
 • Произношение на 堅 [yue]
 • Произношение на 礎 [yue]
 • Произношение на 徑 [yue]
 • Произношение на 環 [yue]
 • Произношение на 斯 [yue]
 • Произношение на 藝 [yue]
 • Произношение на 央 [zh]
 • Произношение на 盘 [zh]
 • Произношение на 集 [yue]
 • Произношение на 實 [yue]
 • Произношение на 廳 [yue]
 • Произношение на 宣 [zh]
 • Произношение на 材 [yue]
 • Произношение на 批 [yue]
 • Произношение на 企 [zh]
 • Произношение на 固 [yue]
 • Произношение на 值 [yue]
 • Произношение на 檢 [yue]
 • Произношение на 篷 [yue]