Категория:

常用字

Запиши произношенията на 常用字

 • Произношение на 做 [yue]
 • Произношение на 個 [yue]
 • Произношение на 黃 [yue]
 • Произношение на 紅 [yue]
 • Произношение на 曲 [yue]
 • Произношение на 地 [yue]
 • Произношение на 華 [yue]
 • Произношение на 弱 [yue]
 • Произношение на 州 [yue]
 • Произношение на 強 [ja]
 • Произношение на 原 [yue]
 • Произношение на 主 [zh]
 • Произношение на 命 [zh]
 • Произношение на 身 [yue]
 • Произношение на 費 [yue]
 • Произношение на 皮 [ja]
 • Произношение на 來 [hak]
 • Произношение на 讓 [yue]
 • Произношение на 義 [yue]
 • Произношение на 病 [zh]
 • Произношение на 展 [yue]
 • Произношение на 先 [zh]
 • Произношение на 坐 [zh]
 • Произношение на 哪 [zh]
 • Произношение на 解 [yue]
 • Произношение на 過 [yue]
 • Произношение на 電 [yue]
 • Произношение на 那 [yue]
 • Произношение на 同 [zh]
 • Произношение на 界 [wuu]
 • Произношение на 常 [yue]
 • Произношение на 根 [zh]
 • Произношение на 而 [yue]
 • Произношение на 交 [yue]
 • Произношение на 話 [ja]
 • Произношение на 升 [zh]
 • Произношение на 意 [zh]
 • Произношение на 輪 [yue]
 • Произношение на 法 [zh]
 • Произношение на 巴 [yue]
 • Произношение на 故 [ja]
 • Произношение на 找 [zh]
 • Произношение на 式 [yue]
 • Произношение на 其 [yue]
 • Произношение на 跑 [zh]
 • Произношение на 將 [yue]
 • Произношение на 段 [ja]
 • Произношение на 族 [ja]
 • Произношение на 短 [zh]
 • Произношение на 志 [ja]
 • Произношение на 所 [ja]
 • Произношение на 國 [yue]
 • Произношение на 者 [ja]
 • Произношение на 施 [yue]
 • Произношение на 起 [yue]
 • Произношение на 鹽 [zh]
 • Произношение на 城 [ja]
 • Произношение на 或 [yue]
 • Произношение на 陳 [yue]
 • Произношение на 以 [yue]
 • Произношение на 立 [wuu]
 • Произношение на 鬥 [yue]
 • Произношение на 見 [zh]
 • Произношение на 學 [yue]
 • Произношение на 平 [yue]
 • Произношение на 英 [zh]
 • Произношение на 名 [ja]
 • Произношение на 通 [yue]
 • Произношение на 些 [zh]
 • Произношение на 果 [yue]
 • Произношение на 德 [wuu]
 • Произношение на 球 [zh]
 • Произношение на 略 [yue]
 • Произношение на 首 [zh]
 • Произношение на 性 [yue]
 • Произношение на 長 [yue]
 • Произношение на 軍 [hak]
 • Произношение на 往 [yue]
 • Произношение на 謝 [yue]
 • Произношение на 工 [yue]
 • Произношение на 提 [yue]
 • Произношение на 官 [yue]
 • Произношение на 念 [yue]
 • Произношение на 望 [yue]
 • Произношение на 職 [yue]
 • Произношение на 精 [yue]
 • Произношение на 早 [zh]
 • Произношение на 兵 [hak]
 • Произношение на 但 [yue]
 • Произношение на 這 [yue]
 • Произношение на 件 [ja]
 • Произношение на 校 [yue]
 • Произношение на 說 [nan]
 • Произношение на 發 [yue]
 • Произношение на 屈 [yue]
 • Произношение на 論 [yue]
 • Произношение на 敵 [ja]
 • Произношение на 如 [zh]
 • Произношение на 第 [yue]
 • Произношение на 端 [ja]