Категория:

常用字

Запиши произношенията на 常用字

 • Произношение на 七 [ja]
 • Произношение на 三 [zh]
 • Произношение на 上 [zh]
 • Произношение на 下 [zh]
 • Произношение на 不 [zh]
 • Произношение на 不 [zh]
 • Произношение на 世 [yue]
 • Произношение на 並 [zh]
 • Произношение на 中 [zh]
 • Произношение на 主 [zh]
 • Произношение на 之 [zh]
 • Произношение на 也 [zh]
 • Произношение на 了 [zh]
 • Произношение на 了 [yue]
 • Произношение на 事 [yue]
 • Произношение на 于 [yue]
 • Произношение на 互 [yue]
 • Произношение на 五 [zh]
 • Произношение на 些 [zh]
 • Произношение на 亞 [yue]
 • Произношение на 交 [yue]
 • Произношение на 京 [yue]
 • Произношение на 人 [zh]
 • Произношение на 什 [zh]
 • Произношение на 仍 [zh]
 • Произношение на 他 [ja]
 • Произношение на 代 [hak]
 • Произношение на 令 [zh]
 • Произношение на 以 [yue]
 • Произношение на 件 [ja]
 • Произношение на 企 [zh]
 • Произношение на 似 [yue]
 • Произношение на 但 [yue]
 • Произношение на 位 [ja]
 • Произношение на 住 [zh]
 • Произношение на 作 [zh]
 • Произношение на 你 [yue]
 • Произношение на 使 使 [zh]
 • Произношение на 來 [hak]
 • Произношение на 來 [zh]
 • Произношение на 例 [ja]
 • Произношение на 供 [yue]
 • Произношение на 依 [yue]
 • Произношение на 便 [yue]
 • Произношение на 俗 [yue]
 • Произношение на 保 [yue]
 • Произношение на 信 [yue]
 • Произношение на 修 [zh]
 • Произношение на 個 [yue]
 • Произношение на 們 [yue]
 • Произношение на 值 [yue]
 • Произношение на 做 [yue]
 • Произношение на 停 [zh]
 • Произношение на 備 [yue]
 • Произношение на 僅 [yue]
 • Произношение на 價 [yue]
 • Произношение на 優 [yue]
 • Произношение на 元 [ja]
 • Произношение на 充 [yue]
 • Произношение на 兆 [zh]
 • Произношение на 先 [zh]
 • Произношение на 光 [ja]
 • Произношение на 克 [yue]
 • Произношение на 兒 [yue]
 • Произношение на 入 [wuu]
 • Произношение на 內 [yue]
 • Произношение на 全 [zh]
 • Произношение на 兩 [yue]
 • Произношение на 兩 [yue]
 • Произношение на 公 [ja]
 • Произношение на 六 [zh]
 • Произношение на 共 [zh]
 • Произношение на 兵 [hak]
 • Произношение на 其 [yue]
 • Произношение на 具 [ja]
 • Произношение на 再 [yue]
 • Произношение на 冷 [zh]
 • Произношение на 准 [yue]
 • Произношение на 出 [zh]
 • Произношение на 分 [yue]
 • Произношение на 刑 [yue]
 • Произношение на 初 [wuu]
 • Произношение на 判 [yue]
 • Произношение на 別 [ja]
 • Произношение на 利 [zh]
 • Произношение на 利 [zh]
 • Произношение на 到 [zh]
 • Произношение на 制 [yue]
 • Произношение на 前 [yue]
 • Произношение на 剎 [yue]
 • Произношение на 副 [yue]
 • Произношение на 創 [yue]
 • Произношение на 劃 [yue]
 • Произношение на 劑 [yue]
 • Произношение на 力 [zh]
 • Произношение на 力 [zh]
 • Произношение на 功 [yue]
 • Произношение на 加 [zh]
 • Произношение на 助 [yue]
 • Произношение на 動 [yue]