Категория:

客语字词(Hakka words)

Запиши произношенията на 客语字词(Hakka words)

 • Произношение на 先生 先生 [ja]
 • Произношение на 新聞 新聞 [ja]
 • Произношение на 德國 德國 [yue]
 • Произношение на 昼夜 昼夜 [wuu]
 • Произношение на 今朝 今朝 [wuu]
 • Произношение на 日头 日头 [wuu]
 • Произношение на 阿斗 阿斗 [hak]
 • Произношение на 前年 前年 [ja]
 • Произношение на 鸡嫲 鸡嫲 [hak]
 • Произношение на 阿叔 阿叔 [wuu]
 • Произношение на 猴子 猴子 [zh]
 • Произношение на 阿姊 阿姊 [wuu]
 • Произношение на 阿爸 阿爸 [wuu]
 • Произношение на 阿哥 阿哥 [wuu]
 • Произношение на 金陵 金陵 [hak]
 • Произношение на 阿公 阿公 [yue]
 • Произношение на 人客 人客 [wuu]
 • Произношение на 客语 客语 [hak]
 • Произношение на 睡目 睡目 [hak]
 • Произношение на 家官 家官 [hak]
 • Произношение на 鴛鴦 鴛鴦 [zh]
 • Произношение на 新婄 新婄 [hak]
 • Произношение на 月光 月光 [ja]
 • Произношение на 日頭 日頭 [yue]
 • Произношение на 一得一失 一得一失 [ja]
 • Произношение на 洪秀全 洪秀全 [zh]
 • Произношение на 金茂大厦 金茂大厦 [zh]
 • Произношение на 元宵节 元宵节 [zh]
 • Произношение на 头先 头先 [hak]
 • Произношение на 烏合之衆 烏合之衆 [ja]
 • Произношение на 索 [ja]
 • Произношение на 阿姑 阿姑 [wuu]
 • Произношение на 舅公 舅公 [wuu]
 • Произношение на 阿嫲 阿嫲 [yue]
 • Произношение на 戆嫲 戆嫲 [hak]
 • Произношение на 老弟 老弟 [hak]
 • Произношение на 前日 前日 [cjy]
 • Произношение на 今晡日 今晡日 [hak]
 • Произношение на 阿婆 阿婆 [wuu]
 • Произношение на 上昼 上昼 [hak]
 • Произношение на 双子塔 双子塔 [hak]
 • Произношение на 好好先生 好好先生 [hak]
 • Произношение на 龙王 龙王 [zh]
 • Произношение на 屋下 屋下 [hak]
 • Произношение на 赛龙舟 赛龙舟 [hak]
 • Произношение на 擤濞 擤濞 [hak]
 • Произношение на 晏晝 晏晝 [yue]
 • Произношение на 细姑丈 细姑丈 [hak]
 • Произношение на 为老不尊 为老不尊 [hak]
 • Произношение на 地王大厦 地王大厦 [hak]
 • Произношение на 當晝 當晝 [hak]
 • Произношение на 大舅 大舅 [hak]
 • Произношение на 汝兜 汝兜 [hak]
 • Произношение на 阿姆 阿姆 [wuu]
 • Произношение на 窗門 窗門 [wuu]
 • Произношение на 食朝 食朝 [hak]
 • Произношение на 身土不二 身土不二 [hak]
 • Произношение на 吉隆坡 吉隆坡 [yue]
 • Произношение на 过年 过年 [zh]
 • Произношение на 外背 外背 [hak]
 • Произношение на 客家土楼 客家土楼 [hak]
 • Произношение на 阿伯 阿伯 [wuu]
 • Произношение на 伯婆 伯婆 [wuu]
 • Произношение на 擎 [wuu]
 • Произношение на 知人 知人 [ja]
 • Произношение на 旧年 旧年 [zh]
 • Произношение на 文锦渡 文锦渡 [hak]
 • Произношение на 今晚夜 今晚夜 [hak]
 • Произношение на 比亚迪 比亚迪 [hak]
 • Произношение на 月光光 月光光 [hak]
 • Произношение на 后生 后生 [wuu]
 • Произношение на 嚎婆 嚎婆 [hak]
 • Произношение на 客家电视台 客家电视台 [hak]
 • Произношение на 舅娘 舅娘 [zh]
 • Произношение на 李敏镐 李敏镐 [hak]
 • Произношение на 嘬 [yue]
 • Произношение на 戆古 戆古 [hak]
 • Произношение на 姨婆 姨婆 [wuu]
 • Произношение на 山打根 山打根 [hak]
 • Произношение на 客家米酒 客家米酒 [hak]
 • Произношение на 太公 太公 [wuu]
 • Произношение на 莲花 莲花 [hak]
 • Произношение на 鹞婆 鹞婆 [hak]
 • Произношение на 福建土楼 福建土楼 [hak]
 • Произношение на 斗湖 斗湖 [hak]
 • Произношение на 相罵 相罵 [hak]
 • Произношение на 發夢 發夢 [hak]
 • Произношение на 憨古 憨古 [hak]
 • Произношение на 龙船 龙船 [zh]
 • Произношение на 曾宝仪 曾宝仪 [hak]
 • Произношение на 今下 今下 [hak]
 • Произношение на 嗙 [zh]
 • Произношение на 劳动力 劳动力 [hak]
 • Произношение на 虾兵蟹将 虾兵蟹将 [wuu]
 • Произношение на 牛嫲 牛嫲 [hak]
 • Произношение на 伯公 伯公 [wuu]
 • Произношение на 下昼 下昼 [hak]
 • Произношение на 食水 食水 [yue]
 • Произношение на 叔公 叔公 [wuu]
 • Произношение на 时辰 时辰 [zh]