Категория:

吴语

Запиши произношенията на 吴语

 • Произношение на 竖 [zh]
 • Произношение на 港 [yue]
 • Произношение на 精彩 精彩 [yue]
 • Произношение на 斫 [wuu]
 • Произношение на 这个 这个 [zh]
 • Произношение на 搣 [wuu]
 • Произношение на 環境 環境 [ja]
 • Произношение на 吾 [wuu]
 • Произношение на 胃 [ja]
 • Произношение на 拍手 拍手 [ja]
 • Произношение на 涿 涿 [wuu]
 • Произношение на 捋 [wuu]
 • Произношение на 趤街 趤街 [wuu]
 • Произношение на 连 [zh]
 • Произношение на 我(吴语湖州言话) 我(吴语湖州言话) [wuu]
 • Произношение на 字典 字典 [zh]
 • Произношение на 笡 [wuu]
 • Произношение на 胡桃 胡桃 [ja]
 • Произношение на 紧张 紧张 [zh]
 • Произношение на 豎 [wuu]
 • Произношение на 法院 法院 [zh]
 • Произношение на 坠 [zh]
 • Произношение на 拆乱屙 拆乱屙 [wuu]
 • Произношение на 痱子 痱子 [wuu]
 • Произношение на 好哉 好哉 [wuu]
 • Произношение на 囫囵 囫囵 [cjy]
 • Произношение на 挜 [wuu]
 • Произношение на 禅 [ja]
 • Произношение на 餵 [zh]
 • Произношение на 你(吴语湖州话) 你(吴语湖州话) [wuu]
 • Произношение на 轧 [wuu]
 • Произношение на 砧头板 砧头板 [wuu]
 • Произношение на 捽 [wuu]
 • Произношение на 火表 火表 [wuu]
 • Произношение на 赛跑 赛跑 [wuu]
 • Произношение на 趮 [wuu]
 • Произношение на 高墩台 高墩台 [wuu]
 • Произношение на 胃嘈 胃嘈 [wuu]
 • Произношение на 锲子 锲子 [wuu]
 • Произношение на 趱 [yue]
 • Произношение на 浞雨 浞雨 [wuu]
 • Произношение на 猴狲 猴狲 [wuu]
 • Произношение на 舢 [wuu]
 • Произношение на 舢舨 舢舨 [zh]
 • Произношение на 掮牌头 掮牌头 [wuu]
 • Произношение на 锲 [wuu]
 • Произношение на 高墩头 高墩头 [wuu]
 • Произношение на 坑缸板 坑缸板 [wuu]
 • Произношение на 挦 [wuu]
 • Произношение на 坐坑 坐坑 [wuu]
 • Произношение на 撮药 撮药 [wuu]
 • Произношение на 撑篷船 撑篷船 [wuu]
 • Произношение на 捽牌 捽牌 [wuu]
 • Произношение на 掸 [wuu]
 • Произношение на 生籼米 生籼米 [wuu]
 • Произношение на 篷篷船 篷篷船 [wuu]
 • Произношение на 丫叉 丫叉 [wuu]
 • Произношение на 老鬼 老鬼 [wuu]
 • Произношение на 夜壶箱 夜壶箱 [wuu]
 • Произношение на 话弗出 话弗出 [wuu]
 • Произношение на 竹筱 竹筱 [wuu]
 • Произношение на 老鬼失撇 老鬼失撇 [wuu]
 • Произношение на 夜壶 夜壶 [wuu]
 • Произношение на 坑缸 坑缸 [wuu]
 • Произношение на 浞 [wuu]
 • Произношение на 衡 [wuu]
 • Произношение на 掮客 掮客 [wuu]
 • Произношение на 趱赛跑 趱赛跑 [wuu]
 • Произношение на 肉墩头 肉墩头 [wuu]
 • Произношение на 失撇 失撇 [wuu]
 • Произношение на 掮木梢 掮木梢 [wuu]
 • Произношение на 螺丝搣搣紧 螺丝搣搣紧 [wuu]
 • Произношение на 寓 [wuu]
 • Произношение на 稻锲 稻锲 [wuu]
 • Произношение на 舨 [wuu]
 • Произношение на 笡对过 笡对过 [wuu]
 • Произношение на 云状 云状 [wuu]
 • Произношение на 馅心 馅心 [wuu]
 • Произношение на 潮炄炄 潮炄炄 [wuu]
 • Произношение на 吾尼 吾尼 [wuu]
 • Произношение на 坟墩头 坟墩头 [wuu]
 • Произношение на 擆 [wuu]
 • Произношение на 皮弹 皮弹 [wuu]
 • Произношение на 逢着 逢着 [wuu]
 • Произношение на 薸 [wuu]
 • Произношение на 鸡毛掸帚 鸡毛掸帚 [wuu]
 • Произношение на 闄拢 闄拢 [wuu]
 • Произношение на 頋 [zh]
 • Произношение на 欶 [wuu]
 • Произношение на 餐鱼 餐鱼 [wuu]
 • Произношение на 搣螺丝 搣螺丝 [wuu]
 • Произношение на 轧闹猛 轧闹猛 [wuu]
 • Произношение на 蹲坑 蹲坑 [wuu]