Категория:

含有性器官嘅粗口

Запиши произношенията на 含有性器官嘅粗口

 • Произношение на 屄 [wuu]
 • Произношение на 閪 [yue]
 • Произношение на 屌那媽化閪 屌那媽化閪 [yue]
 • Произношение на 屌你老母死臭屄 屌你老母死臭屄 [yue]
 • Произношение на 屌你老母臭花閪 屌你老母臭花閪 [yue]
 • Произношение на 屌càt你 屌càt你 [yue]
 • Произношение на 杘頭 杘頭 [yue]
 • Произношение на 閪口閪面 閪口閪面 [yue]
 • Произношение на 㞗 [yue]
 • Произношение на 含lãn 含lãn [yue]
 • Произношение на càt碌 càt碌 [yue]
 • Произношение на 傻屄 傻屄 [zh]
 • Произношение на 臭閪 臭閪 [yue]
 • Произношение на 點càt知 點càt知 [yue]
 • Произношение на 屌閪 屌閪 [yue]
 • Произношение на 杘 [yue]
 • Произношение на 大lãn鑊 大lãn鑊 [yue]
 • Произношение на 懵lãn 懵lãn [yue]
 • Произношение на 理lãn你 理lãn你 [yue]
 • Произношение на càt頭皮 càt頭皮 [yue]
 • Произношение на 搞乜càt呀 搞乜càt呀 [yue]
 • Произношение на 屌你妈閪 屌你妈閪 [yue]
 • Произношение на lãn樣 lãn樣 [yue]
 • Произношение на 玩乜càt嘢呀 玩乜càt嘢呀 [yue]
 • Произношение на 屌妳個屄 屌妳個屄 [yue]
 • Произношение на 屌你老母爛化閪 屌你老母爛化閪 [yue]
 • Произношение на càt頭càt腦 càt頭càt腦 [yue]
 • Произношение на 把lãn 把lãn [yue]
 • Произношение на 唔lãn化 唔lãn化 [yue]
 • Произношение на 好lãn搞笑 好lãn搞笑 [yue]
 • Произношение на 邊càt個呀 邊càt個呀 [yue]
 • Произношение на 凍lãn死 凍lãn死 [yue]
 • Произношение на 屌lãn你 屌lãn你 [yue]
 • Произношение на 閪面 閪面 [yue]
 • Произношение на 戇㞗㞗食賓舟 戇㞗㞗食賓舟 [yue]
 • Произношение на 痴lãn線 痴lãn線 [yue]
 • Произношение на 做乜lãn嘢 做乜lãn嘢 [yue]
 • Произношение на càt頭 càt頭 [yue]
 • Произношение на 凍lãn殘 凍lãn殘 [yue]
 • Произношение на 牛閪 牛閪 [yue]
 • Произношение на 閪佬 閪佬 [yue]
 • Произношение на 杘頭皮 杘頭皮 [yue]
 • Произношение на 屌你老味閪 屌你老味閪 [yue]
 • Произношение на 爛臭閪 爛臭閪 [yue]
 • Произношение на 肥閪 肥閪 [yue]