Категория:

反義構詞的成語

Запиши произношенията на 反義構詞的成語

 • Произношение на 柳暗花明 柳暗花明 [zh]
 • Произношение на 起死回生 起死回生 [ja]
 • Произношение на 居安思危 居安思危 [zh]
 • Произношение на 聲東擊西 聲東擊西 [zh]
 • Произношение на 七上八下 七上八下 [zh]
 • Произношение на 無中生有 無中生有 [yue]
 • Произношение на 吐故納新 吐故納新 [zh]
 • Произношение на 南轅北轍 南轅北轍 [zh]
 • Произношение на 三长两短 三长两短 [zh]
 • Произношение на 顛倒是非 顛倒是非 [zh]
 • Произношение на 九死一生 九死一生 [zh]
 • Произношение на 拨乱反正 拨乱反正 [zh]
 • Произношение на 南腔北調 南腔北調 [zh]
 • Произношение на 大同小異 大同小異 [zh]
 • Произношение на 古往今來 古往今來 [zh]
 • Произношение на 化险为夷 化险为夷 [hak]
 • Произношение на 同甘共苦 同甘共苦 [zh]
 • Произношение на 举足轻重 举足轻重 [zh]
 • Произношение на 挑肥拣瘦 挑肥拣瘦 [zh]
 • Произношение на 異曲同工 異曲同工 [ja]
 • Произношение на 三長兩短 三長兩短 [zh]
 • Произношение на 徹頭徹尾 徹頭徹尾 [ja]
 • Произношение на 明爭暗鬥 明爭暗鬥 [yue]
 • Произношение на 異口同聲 異口同聲 [yue]
 • Произношение на 自生自灭 自生自灭 [zh]
 • Произношение на 出生入死 出生入死 [zh]
 • Произношение на 虎头蛇尾 虎头蛇尾 [zh]
 • Произношение на 生離死別 生離死別 [yue]
 • Произношение на 舉足輕重 舉足輕重 [zh]
 • Произношение на 將信將疑 將信將疑 [zh]
 • Произношение на 大同小异 大同小异 [zh]
 • Произношение на 摇头摆尾 摇头摆尾 [yue]
 • Произношение на 异曲同工 异曲同工 [zh]
 • Произношение на 明槍暗箭 明槍暗箭 [yue]
 • Произношение на 空前绝后 空前绝后 [zh]
 • Произношение на 化險為夷 化險為夷 [yue]
 • Произношение на 苦尽甘来 苦尽甘来 [zh]
 • Произношение на 空前絕後 空前絕後 [nan]
 • Произношение на 远交近攻 远交近攻 [zh]
 • Произношение на 改邪归正 改邪归正 [zh]
 • Произношение на 彻头彻尾 彻头彻尾 [zh]
 • Произношение на 有名無實 有名無實 [yue]
 • Произношение на 无中生有 无中生有 [zh]
 • Произношение на 南辕北辙 南辕北辙 [zh]
 • Произношение на 推陈出新 推陈出新 [zh]
 • Произношение на 優勝劣敗 優勝劣敗 [ja]
 • Произношение на 僧多粥少 僧多粥少 [zh]
 • Произношение на 顶天立地 顶天立地 [zh]
 • Произношение на 絕無僅有 絕無僅有 [hak]
 • Произношение на 异口同声 异口同声 [hak]
 • Произношение на 深入浅出 深入浅出 [zh]
 • Произношение на 供不应求 供不应求 [zh]
 • Произношение на 大材小用 大材小用 [zh]
 • Произношение на 頂天立地 頂天立地 [hak]
 • Произношение на 因小失大 因小失大 [ja]
 • Произношение на 小题大做 小题大做 [zh]
 • Произношение на 供不應求 供不應求 [zh]
 • Произношение на 取長補短 取長補短 [zh]
 • Произношение на 改邪歸正 改邪歸正 [zh]
 • Произношение на 遠交近攻 遠交近攻 [ja]
 • Произношение на 天翻地覆 天翻地覆 [zh]
 • Произношение на 推陳出新 推陳出新 [zh]
 • Произношение на 古往今来 古往今来 [zh]
 • Произношение на 绝无仅有 绝无仅有 [hak]
 • Произношение на 取长补短 取长补短 [zh]
 • Произношение на 有備無患 有備無患 [yue]
 • Произношение на 大智若愚 大智若愚 [hak]
 • Произношение на 吐故纳新 吐故纳新 [zh]
 • Произношение на 明争暗斗 明争暗斗 [zh]
 • Произношение на 求同存异 求同存异 [zh]
 • Произношение на 南腔北调 南腔北调 [zh]
 • Произношение на 声东击西 声东击西 [zh]
 • Произношение на 假公济私 假公济私 [zh]
 • Произношение на 假公濟私 假公濟私 [zh]