Категория:

两字轻声词

Запиши произношенията на 两字轻声词

 • Произношение на 揣摸 揣摸 [zh]
 • Произношение на 鼓捣 鼓捣 [zh]
 • Произношение на 露水 露水 [wuu]
 • Произношение на 胳肢 胳肢 [zh]
 • Произношение на 起开 起开 [zh]
 • Произношение на 单子 单子 [zh]
 • Произношение на 皇历 皇历 [zh]
 • Произношение на 厚实 厚实 [zh]
 • Произношение на 骨碌 骨碌 [zh]
 • Произношение на 估摸 估摸 [zh]
 • Произношение на 褡裢 褡裢 [zh]
 • Произношение на 车子 车子 [wuu]
 • Произношение на 贫气 贫气 [zh]
 • Произношение на 敢情 敢情 [zh]
 • Произношение на 粗拉 粗拉 [zh]
 • Произношение на 毛躁 毛躁 [zh]
 • Произношение на 使得 使得 [zh]
 • Произношение на 灵透 灵透 [zh]
 • Произношение на 服侍 服侍 [zh]
 • Произношение на 谷子 谷子 [zh]
 • Произношение на 嘟哝 嘟哝 [zh]
 • Произношение на 麻利 麻利 [zh]
 • Произношение на 亏空 亏空 [zh]
 • Произношение на 道士 道士 [zh]
 • Произношение на 锡匠 锡匠 [zh]
 • Произношение на 陪送 陪送 [zh]
 • Произношение на 嚏喷 嚏喷 [zh]
 • Произношение на 宽绰 宽绰 [zh]
 • Произношение на 泼辣 泼辣 [zh]
 • Произношение на 唧哝 唧哝 [zh]
 • Произношение на 榫头 榫头 [zh]
 • Произношение на 里头 里头 [zh]
 • Произношение на 浪头 浪头 [zh]
 • Произношение на 近乎 近乎 [zh]
 • Произношение на 实落 实落 [zh]
 • Произношение на 卖弄 卖弄 [zh]
 • Произношение на 席子 席子 [gan]
 • Произношение на 笼嘴 笼嘴 [zh]
 • Произношение на 陪房 陪房 [zh]
 • Произношение на 褥子 褥子 [zh]
 • Произношение на 苦处 苦处 [zh]
 • Произношение на 垫子 垫子 [zh]
 • Произношение на 干巴 干巴 [zh]
 • Произношение на 凳子 凳子 [zh]
 • Произношение на 搭腰 搭腰 [zh]
 • Произношение на 救应 救应 [zh]
 • Произношение на 弓子 弓子 [zh]
 • Произношение на 瘤子 瘤子 [zh]
 • Произношение на 激灵 激灵 [zh]
 • Произношение на 痢疾 痢疾 [zh]
 • Произношение на 叫唤 叫唤 [zh]
 • Произношение на 机灵 机灵 [zh]
 • Произношение на 妹夫 妹夫 [zh]
 • Произношение на 兴头 兴头 [zh]
 • Произношение на 呱嗒 呱嗒 [zh]
 • Произношение на 活计 活计 [zh]
 • Произношение на 铜匠 铜匠 [zh]
 • Произношение на 卡子 卡子 [zh]
 • Произношение на 颤悠 颤悠 [zh]
 • Произношение на 王爷 王爷 [zh]
 • Произношение на 佛爷 佛爷 [zh]
 • Произношение на 忌妒 忌妒 [zh]
 • Произношение на 杠杠 杠杠 [zh]
 • Произношение на 飘悠 飘悠 [zh]
 • Произношение на 鲜亮 鲜亮 [zh]
 • Произношение на 撮合 撮合 [zh]
 • Произношение на 勾搭 勾搭 [zh]
 • Произношение на 来得 来得 [zh]
 • Произношение на 盖头 盖头 [zh]
 • Произношение на 褂子 褂子 [gan]
 • Произношение на 妃子 妃子 [zh]
 • Произношение на 厨子 厨子 [zh]
 • Произношение на 磕打 磕打 [zh]
 • Произношение на 猜摸 猜摸 [zh]
 • Произношение на 虱子 虱子 [zh]
 • Произношение на 絮烦 絮烦 [zh]
 • Произношение на 排揎 排揎 [zh]
 • Произношение на 踢蹬 踢蹬 [zh]
 • Произношение на 气性 气性 [zh]
 • Произношение на 动静 动静 [zh]
 • Произношение на 少爷 少爷 [zh]
 • Произношение на 细挑 细挑 [zh]
 • Произношение на 畜类 畜类 [zh]
 • Произношение на 平正 平正 [zh]
 • Произношение на 乜斜 乜斜 [zh]
 • Произношение на 帘子 帘子 [zh]
 • Произношение на 胳臂 胳臂 [zh]
 • Произношение на 亮堂 亮堂 [zh]
 • Произношение на 见识 见识 [wuu]
 • Произношение на 念叨 念叨 [zh]
 • Произношение на 槽坊 槽坊 [zh]
 • Произношение на 麸子 麸子 [zh]
 • Произношение на 盘缠 盘缠 [zh]
 • Произношение на 锅饼 锅饼 [zh]
 • Произношение на 皮匠 皮匠 [zh]
 • Произношение на 麻秸 麻秸 [zh]
 • Произношение на 撺弄 撺弄 [zh]
 • Произношение на 姑父 姑父 [zh]
 • Произношение на 提溜 提溜 [zh]
 • Произношение на 铺子 铺子 [zh]