Категория:

أعداد

Запиши произношенията на أعداد

 • Произношение на 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • Произношение на 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • Произношение на 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • Произношение на 88 88 [hak]
 • Произношение на 110 110 [en]
 • Произношение на 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • Произношение на 2004 2004 [en]
 • Произношение на 50 - cinquenta 50 - cinquenta [pt]
 • Произношение на 2006 2006 [de]
 • Произношение на سبعمائة سبعمائة [ar]
 • Произношение на 98 98 [ar]
 • Произношение на 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • Произношение на 2800 2800 [nl]
 • Произношение на 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • Произношение на 130 130 [de]
 • Произношение на ستمائة ستمائة [ar]
 • Произношение на 900 - novecentos 900 - novecentos [pt]
 • Произношение на 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • Произношение на ألفين ألفين [ar]
 • Произношение на 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • Произношение на 650 650 [de]
 • Произношение на 3,000 3,000 [en]
 • Произношение на ثمانمائة ثمانمائة [ar]
 • Произношение на 2030 2030 [de]
 • Произношение на 400 - quatrocentos 400 - quatrocentos [pt]
 • Произношение на 2500 2500 [ro]
 • Произношение на 308 308 [it]
 • Произношение на 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • Произношение на 2023 2023 [de]
 • Произношение на 800 - oitocentos 800 - oitocentos [pt]
 • Произношение на 600 - seiscentos 600 - seiscentos [pt]
 • Произношение на 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • Произношение на 1364 1364 [fa]
 • Произношение на ديشيليون ديشيليون [ar]
 • Произношение на 1315 1315 [fa]
 • Произношение на 1349 1349 [fa]
 • Произношение на 1319 1319 [fa]
 • Произношение на تسعين تسعين [ar]
 • Произношение на 872 872 [de]
 • Произношение на 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • Произношение на 1314 1314 [fa]
 • Произношение на 320 320 [de]
 • Произношение на 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • Произношение на 1334 1334 [fa]
 • Произношение на 700 - setecentos 700 - setecentos [pt]
 • Произношение на 1348 1348 [fa]
 • Произношение на 1302 1302 [fa]
 • Произношение на 1340 1340 [fa]
 • Произношение на 1335 1335 [fa]
 • Произношение на 2.000 - dois mil 2.000 - dois mil [pt]
 • Произношение на 318 318 [it]
 • Произношение на 316 316 [it]
 • Произношение на ألفان ألفان [ar]
 • Произношение на 1353 1353 [fa]