Категория:

ԼՂՀ

Запиши произношенията на ԼՂՀ

 • Произношение на Անի Անի [hy]
 • Произношение на Շուշի Շուշի [hy]
 • Произношение на Վանք Վանք [hy]
 • Произношение на Նոր Կարմիրավան Նոր Կարմիրավան [hy]
 • Произношение на Վան Վան [hy]
 • Произношение на Քաշունիք Քաշունիք [hy]
 • Произношение на Հիլիս Հիլիս [hy]
 • Произношение на Ստեփանակերտ Ստեփանակերտ [hy]
 • Произношение на Հարավ Հարավ [hy]
 • Произношение на Մուշ Մուշ [hy]
 • Произношение на Զորախաչ Զորախաչ [hy]
 • Произношение на սարալանջ սարալանջ [hy]
 • Произношение на Վարդանանց Վարդանանց [hy]
 • Произношение на Ուրմիա Ուրմիա [hy]
 • Произношение на Գետավան Գետավան [hy]
 • Произношение на Իվանյան Իվանյան [hy]
 • Произношение на Մեղրաշեն Մեղրաշեն [hy]
 • Произношение на Այգեհովիտ Այգեհովիտ [hy]
 • Произношение на Ալաշկերտ Ալաշկերտ [hy]
 • Произношение на Գետամեջ Գետամեջ [hy]
 • Произношение на Լճաշեն Լճաշեն [hy]
 • Произношение на Մարտիրոս Մարտիրոս [hy]
 • Запиши произношението на Ազոխ Ազոխ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ակնաբերդ Ակնաբերդ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աղաբեկալանջ Աղաբեկալանջ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աղաձոր Աղաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աղանուս Աղանուս [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աղավնատուն Աղավնատուն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աղավնո Աղավնո [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աղբրաձոր Աղբրաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ամիրյան Ամիրյան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ամուտեղ Ամուտեղ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Այգեկ Այգեկ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Այգեստան Այգեստան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Անձավներ Անձավներ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Անտառամեջ Անտառամեջ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աշան Աշան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ապարան Ապարան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Առաջաձոր Առաջաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Առաջամուխ Առաջամուխ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Առաքել Առաքել [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ասկերան Ասկերան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Աստղաշեն Աստղաշեն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ավդուռ Ավդուռ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Ավետարանոց Ավետարանոց [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արախիշ Արախիշ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արանզամին Արանզամին [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արևշատ Արևշատ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արծվաշեն Արծվաշեն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արմենակավան Արմենակավան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արջաձոր Արջաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արվական Արվական [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արտաշավի Արտաշավի [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արցախամայր Արցախամայր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Արցախի Հանրապետություն Արցախի Հանրապետություն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բադարա Բադարա [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բազմատուս Բազմատուս [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բանաձոր Բանաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բերդաշեն Բերդաշեն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բերդիկ Բերդիկ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բերձոր Բերձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Բերքաձոր Բերքաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գահանիստ Գահանիստ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գանձա Գանձա [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գառնաքար Գառնաքար [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գետափ Գետափ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գիհուտ Գիհուտ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գիշի Գիշի [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Գողթանիկ Գողթանիկ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դադիվանք Դադիվանք [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դահրազ Դահրազ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դահրավ Դահրավ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դաշուշեն Դաշուշեն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դաշտագլուխ Դաշտագլուխ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դիցմայրի Դիցմայրի [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դրախտաձոր Դրախտաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դրախտիկ Դրախտիկ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Դրմբոն Դրմբոն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Եզնագոմեր Եզնագոմեր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на եղեգնուտ եղեգնուտ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Եղցահող Եղցահող [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Եմիշճան Եմիշճան [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Երիցվանք Երիցվանք [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Զագլիկ Զագլիկ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Զարդախաչ Զարդախաչ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Զարդանաշեն Զարդանաշեն [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Զուար Զուար [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Թալիշ Թալիշ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Թաղասեռ Թաղասեռ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Թաղավարդ Թաղավարդ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Թաղուտ Թաղուտ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Թբլղու Թբլղու [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Թովմասար Թովմասար [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Իշխանաձոր Իշխանաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Լևոնարխ Լևոնարխ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Լիսագոր Լիսագոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на ԼՂՀ֊ ԼՂՀ֊ [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Լուսաձոր Լուսաձոր [hy] Очаква произнасяне
 • Запиши произношението на Խանաբադ Խանաբադ [hy] Очаква произнасяне