Категория:

երաժշտություն

Запиши произношенията на երաժշտություն

  • Произношение на Ջիվան Գասպարյան Ջիվան Գասպարյան [hy]
  • Запиши произношението на ձայնասկավառակ ձայնասկավառակ [hy] Очаква произнасяне
  • Запиши произношението на ձայներիզ ձայներիզ [hy] Очаква произнасяне
  • Запиши произношението на նոտա նոտա [hy] Очаква произнасяне
  • Запиши произношението на նոտաներ նոտաներ [hy] Очаква произнасяне