Категория:

әдәбият

Запиши произношенията на әдәбият

 • Произношение на театр театр [ru]
 • Произношение на фольклор фольклор [ru]
 • Произношение на ритм ритм [ru]
 • Произношение на роман роман [ru]
 • Произношение на шарж шарж [ru]
 • Произношение на Казан Казан [tt]
 • Произношение на тиен тиен [tt]
 • Произношение на строфа строфа [ru]
 • Произношение на юмор юмор [ru]
 • Произношение на драма драма [ru]
 • Произношение на суык суык [tt]
 • Произношение на каз каз [tt]
 • Произношение на повесть повесть [ru]
 • Произношение на эш эш [tt]
 • Произношение на китап китап [tt]
 • Произношение на чыршы чыршы [tt]
 • Произношение на мәхәббәт мәхәббәт [tt]
 • Произношение на турак турак [tt]
 • Произношение на буран буран [tt]
 • Произношение на эллипсис эллипсис [ru]
 • Произношение на водевиль водевиль [ru]
 • Произношение на таз таз [ru]
 • Произношение на үпкә үпкә [tt]
 • Произношение на Мирон Мирон [tt]
 • Произношение на пауза пауза [ru]
 • Произношение на җил җил [tt]
 • Произношение на лирика лирика [ru]
 • Произношение на анапест анапест [ru]
 • Произношение на тормыш тормыш [tt]
 • Произношение на бытбылдык бытбылдык [tt]
 • Произношение на синоним синоним [ru]
 • Произношение на ода ода [chm]
 • Произношение на Зөһрә Зөһрә [tt]
 • Произношение на мора мора [be]
 • Произношение на җавап җавап [tt]
 • Произношение на синекдоха синекдоха [ru]
 • Произношение на Көз Көз [tt]
 • Произношение на вәхи вәхи [tt]
 • Произношение на әкият әкият [tt]
 • Произношение на Казлар Казлар [tt]
 • Произношение на көтмәгәндә көтмәгәндә [tt]
 • Произношение на баллада баллада [tt]
 • Произношение на трагедия трагедия [ru]
 • Произношение на Тәмсил Тәмсил [tt]
 • Произношение на новелла новелла [ru]
 • Произношение на эпитет эпитет [ru]
 • Произношение на ямб ямб [ru]
 • Произношение на гекзаметр гекзаметр [ru]
 • Произношение на эпос эпос [tt]
 • Произношение на эссе эссе [ru]
 • Произношение на Бабич Бабич [tt]
 • Произношение на карга карга [tt]
 • Произношение на атрибуция атрибуция [ru]
 • Произношение на октава октава [ru]
 • Произношение на эпопея эпопея [ru]
 • Произношение на Погром Погром [ru]
 • Произношение на Сатира Сатира [ru]
 • Произношение на хронотоп хронотоп [tt]
 • Произношение на йокы йокы [tt]
 • Произношение на вәзен вәзен [tt]
 • Произношение на омоним омоним [ru]
 • Произношение на пьеса пьеса [ru]
 • Произношение на Оракул Оракул [ru]
 • Произношение на Аң Аң [tt]
 • Произношение на киңәш киңәш [tt]
 • Произношение на комедия комедия [ru]
 • Произношение на табан табан [tt]
 • Произношение на Рәдиф Рәдиф [tt]
 • Произношение на гласный гласный [ru]
 • Произношение на чабак чабак [tt]
 • Произношение на Алмас Алмас [tt]
 • Произношение на элегия элегия [ru]
 • Произношение на бәти бәти [tt]
 • Произношение на эпилог эпилог [ru]
 • Произношение на антибакхий антибакхий [tt]
 • Произношение на борын борын [tt]
 • Произношение на бәхет бәхет [tt]
 • Произношение на пародия пародия [ru]
 • Произношение на фельетон фельетон [ru]
 • Произношение на эпик эпик [tt]
 • Произношение на хорей хорей [ru]
 • Произношение на Мөрит Мөрит [tt]
 • Произношение на ирония ирония [bg]
 • Произношение на күл күл [tt]
 • Произношение на пиррихий пиррихий [ru]
 • Произношение на миф миф [ru]
 • Произношение на амфибрахий амфибрахий [ru]
 • Произношение на фарс фарс [ru]
 • Произношение на эпиграмма эпиграмма [ru]
 • Произношение на бакхий бакхий [tt]
 • Произношение на тәнкыйть тәнкыйть [tt]
 • Произношение на дактиль дактиль [ru]
 • Произношение на Дәрдемәнд Дәрдемәнд [tt]
 • Произношение на мәсәл мәсәл [tt]
 • Произношение на тоник тоник [ru]
 • Произношение на Шүрәле Шүрәле [tt]
 • Произношение на күңел күңел [tt]
 • Произношение на тәнкыйтьче тәнкыйтьче [tt]
 • Произношение на Албасты Албасты [kk]
 • Произношение на Җылан Җылан [tt]