Категория:

топонимика

Запиши произношенията на топонимика

 • Произношение на Äbde Äbde [tt]
 • Произношение на Ablay Ablay [tt]
 • Произношение на Äcäkül Äcäkül [tt]
 • Произношение на Açaq tawı Açaq tawı [tt]
 • Произношение на Açasır bolını Açasır bolını [tt]
 • Произношение на Äcem Äcem [tt]
 • Произношение на Açi yılğası Açi yılğası [tt]
 • Произношение на Açiräk Açiräk [tt]
 • Произношение на Açı arası sazı Açı arası sazı [tt]
 • Произношение на Açı bolın Açı bolın [tt]
 • Произношение на Açı bolınlığı Açı bolınlığı [tt]
 • Произношение на Açı çişmäse Açı çişmäse [tt]
 • Произношение на Açı duğayı Açı duğayı [tt]
 • Произношение на Açı kül Açı kül [tt]
 • Произношение на Açı küle Açı küle [tt]
 • Произношение на Açı öleşe Açı öleşe [tt]
 • Произношение на Açı qayınlığı Açı qayınlığı [tt]
 • Произношение на Açı saz küle Açı saz küle [tt]
 • Произношение на Açı suı Açı suı [tt]
 • Произношение на Açı taw Açı taw [tt]
 • Произношение на Açı-Yılğa Açı-Yılğa [tt]
 • Произношение на Açılı saz Açılı saz [tt]
 • Произношение на Açılıq çişmäse Açılıq çişmäse [tt]
 • Произношение на Açılıq kizläwe Açılıq kizläwe [tt]
 • Произношение на Açılıq sazı Açılıq sazı [tt]
 • Произношение на Açılıq yılğası Açılıq yılğası [tt]
 • Произношение на Äcmäk Äcmäk [tt]
 • Произношение на Äcmäkäy Äcmäkäy [tt]
 • Произношение на Äcmär Äcmär [tt]
 • Произношение на Äcmät Äcmät [tt]
 • Произношение на Açqultıq cire Açqultıq cire [tt]
 • Произношение на Açqultıq küle Açqultıq küle [tt]
 • Произношение на Açu bolını Açu bolını [tt]
 • Произношение на Açu çişmäse Açu çişmäse [tt]
 • Произношение на Açu çoqırı Açu çoqırı [tt]
 • Произношение на Açu küle Açu küle [tt]
 • Произношение на Ädämsä Ädämsä [tt]
 • Произношение на Afanasiy çoqırı Afanasiy çoqırı [tt]
 • Произношение на Afu quağı Afu quağı [tt]
 • Произношение на äger äger [sv]
 • Произношение на Ägerce Ägerce [tt]
 • Произношение на Ägerce rayonı Ägerce rayonı [tt]
 • Произношение на Älbädän Älbädän [tt]
 • Произношение на Äldermeş Äldermeş [tt]
 • Произношение на Älkäy Älkäy [tt]
 • Произношение на Älki Älki [tt]
 • Произношение на Almalı Almalı [tt]
 • Произношение на Älmändär Älmändär [tt]
 • Произношение на Älmät rayonı Älmät rayonı [tt]
 • Произношение на Älşi Älşi [tt]
 • Произношение на Ämäkäy Ämäkäy [tt]
 • Произношение на Änäk Änäk [tt]
 • Произношение на Ändereş Ändereş [tt]
 • Произношение на Apaç Apaç [tt]
 • Произношение на Apas rayonı Apas rayonı [tt]
 • Произношение на Aqsäyet Aqsäyet [tt]
 • Произношение на Aqsurqa Aqsurqa [tt]
 • Произношение на Aqtanış Aqtanış [tt]
 • Произношение на Aqtanış rayonı Aqtanış rayonı [tt]
 • Произношение на Aqtanışbaş Aqtanışbaş [tt]
 • Произношение на Ärä Ärä [tt]
 • Произношение на Arça Arça [tt]
 • Произношение на Arça rayonı Arça rayonı [tt]
 • Произношение на Ärnäş Ärnäş [tt]
 • Произношение на Arpayaz Arpayaz [tt]
 • Произношение на Aşağa çişmäse Aşağa çişmäse [tt]
 • Произношение на Aşağa yılğa Aşağa yılğa [tt]
 • Произношение на Äsän Äsän [tt]
 • Произношение на Äsän-Yılğa Äsän-Yılğa [tt]
 • Произношение на Aşaqşar tawı Aşaqşar tawı [tt]
 • Произношение на Aşaqşar yulı Aşaqşar yulı [tt]
 • Произношение на Äsäy Äsäy [tt]
 • Произношение на Ashprington Ashprington [en]
 • Произношение на Aşıt alanı Aşıt alanı [tt]
 • Произношение на Aşıt buyı bolını Aşıt buyı bolını [tt]
 • Произношение на Aşıt yılğası üzäne Aşıt yılğası üzäne [tt]
 • Произношение на Aşıtbaş bolını Aşıtbaş bolını [tt]
 • Произношение на Aşıtbaş suı başı Aşıtbaş suı başı [tt]
 • Произношение на Äşnäk Äşnäk [tt]
 • Произношение на Äşnäk-Qaçqalaq Äşnäk-Qaçqalaq [tt]
 • Произношение на Aşpala suı Aşpala suı [tt]
 • Произношение на At çapqan astı At çapqan astı [tt]
 • Произношение на At çişmäse At çişmäse [tt]
 • Произношение на At duğayı At duğayı [tt]
 • Произношение на At ışnası At ışnası [tt]
 • Произношение на At küle At küle [tt]
 • Произношение на At tuğayı At tuğayı [tt]
 • Произношение на At ulağı At ulağı [tt]
 • Произношение на At ulağı çığışı At ulağı çığışı [tt]
 • Произношение на At ulağı suı At ulağı suı [tt]
 • Произношение на At yılğası At yılğası [tt]
 • Произношение на At yözderä torğan yılğa At yözderä torğan yılğa [tt]
 • Произношение на At zirat astı At zirat astı [tt]
 • Произношение на Ata çişmäse Ata çişmäse [tt]
 • Произношение на Ataç kizläwe Ataç kizläwe [tt]
 • Произношение на Ätäs Ätäs [tt]
 • Произношение на Ataw arası yılğası Ataw arası yılğası [tt]
 • Произношение на Ataw çaluı Ataw çaluı [tt]
 • Произношение на Ataw çişmäse Ataw çişmäse [tt]
 • Произношение на Ataw çoqırı Ataw çoqırı [tt]