Категория:

диалект

Запиши произношенията на диалект

 • Произношение на папа папа [ru]
 • Произношение на сок сок [ru]
 • Произношение на Астана Астана [tt]
 • Произношение на морда морда [uk]
 • Произношение на күкшә күкшә [tt]
 • Произношение на күтәрмә күтәрмә [tt]
 • Произношение на Абай Абай [tt]
 • Произношение на яга яга [uk]
 • Произношение на сос сос [tt]
 • Произношение на шабала шабала [ru]
 • Произношение на астыган астыган [tt]
 • Произношение на мазар мазар [ru]
 • Произношение на каткантун каткантун [tt]
 • Произношение на чалыш чалыш [tt]
 • Произношение на сарана сарана [ru]
 • Произношение на азбар азбар [tt]
 • Произношение на төрпә төрпә [tt]
 • Произношение на ос ос [tt]
 • Произношение на бөя бөя [tt]
 • Произношение на киги киги [tt]
 • Произношение на дан дан [ru]
 • Произношение на шакай шакай [tt]
 • Произношение на кортка кортка [tt]
 • Произношение на аран аран [tt]
 • Произношение на абышка абышка [tt]
 • Произношение на Сүрәкә Сүрәкә [tt]
 • Произношение на аппару аппару [tt]
 • Произношение на җиксе җиксе [tt]
 • Произношение на улан улан [ru]
 • Произношение на сөрәнкә сөрәнкә [tt]
 • Произношение на кәкшетү кәкшетү [tt]
 • Произношение на Кукса Кукса [ru]
 • Произношение на алкомаркет алкомаркет [ru]
 • Произношение на ылкын ылкын [tt]
 • Произношение на шурпа шурпа [ru]
 • Произношение на марзан марзан [ru]
 • Произношение на яза яза [ba]
 • Произношение на куз куз [tt]
 • Произношение на сылама сылама [tt]
 • Произношение на сәрдәк сәрдәк [tt]
 • Произношение на табантын табантын [tt]
 • Произношение на кырымзау кырымзау [tt]
 • Произношение на табанча табанча [tt]
 • Произношение на чамбыр чамбыр [tt]
 • Произношение на уркыллык уркыллык [tt]
 • Произношение на сөйкә сөйкә [tt]
 • Произношение на зар зар [bg]
 • Произношение на чәрексез чәрексез [tt]
 • Произношение на күзмәкүз күзмәкүз [tt]
 • Произношение на язу язу [tt]
 • Произношение на кызылтун кызылтун [tt]
 • Произношение на уделанный уделанный [ru]
 • Произношение на кыягаз кыягаз [tt]
 • Произношение на шай шай [kk]
 • Произношение на туча туча [ru]
 • Произношение на сарын сарын [tt]
 • Произношение на катканак катканак [tt]
 • Произношение на мәшкәләк мәшкәләк [tt]
 • Произношение на чебеч чебеч [tt]
 • Произношение на бога бога [ru]
 • Произношение на чәпәмә чәпәмә [tt]
 • Произношение на комаяк комаяк [tt]
 • Произношение на леп леп [sr]
 • Произношение на әбәгәрләнү әбәгәрләнү [tt]
 • Произношение на шлындать шлындать [ru]
 • Произношение на Печмән Печмән [tt]
 • Произношение на табакүмәч табакүмәч [tt]
 • Произношение на йыр йыр [ba]
 • Произношение на чәмле чәмле [tt]
 • Произношение на ашык ашык [nog]
 • Произношение на тайка тайка [ru]
 • Произношение на төгел төгел [tt]
 • Произношение на торнакүз торнакүз [tt]
 • Произношение на кондырак кондырак [tt]
 • Произношение на сөйкәлү сөйкәлү [tt]
 • Произношение на Отеизм (философия) Отеизм (философия) [ru]
 • Произношение на үтекләргә үтекләргә [ba]
 • Произношение на үрмәкчә үрмәкчә [tt]
 • Произношение на куча куча [ru]
 • Произношение на шыртлака шыртлака [tt]
 • Произношение на коралай коралай [tt]
 • Произношение на пышечная пышечная [ru]
 • Произношение на ясканулы ясканулы [tt]
 • Произношение на бөгәзе бөгәзе [tt]
 • Произношение на корма корма [ru]
 • Произношение на чакырым чакырым [tt]
 • Произношение на ашак ашак [cv]
 • Произношение на Орак Орак [chm]
 • Произношение на латка латка [ru]
 • Произношение на чама чама [tt]
 • Произношение на кумышка кумышка [tt]
 • Произношение на тирмән тирмән [ba]
 • Произношение на утрак утрак [tt]
 • Произношение на ярка ярка [bg]
 • Произношение на кучат кучат [tt]
 • Произношение на якар якар [chm]
 • Произношение на ләпләвин ләпләвин [tt]
 • Произношение на поста поста [ru]
 • Произношение на шава шава [tt]
 • Произношение на күземкүз күземкүз [tt]